Octubre’09

No fa ni un any que el Consorci d’Educació de Barcelona inicià la definitiva gran reestructuració. Nova seu social, incorporació de personal provinent del Departament d’Educació i de l’IMEB , assumpció de la gestió dels centres públics i concertats de la ciutat… Tot plegat, la posada en marxa d’un projecte important.

Una empresa complexa en què s’ha posat molta il·lusió i tota la voluntat possible. Som conscients, però, que en aquest moment inicial encara cal ajustar engranatges, que hi ha aspectes en què hem de millorar. No obstant això, malgrat dificultats i reptes constants, continuem treballant amb dedicació i optimisme en la construcció d’aquesta nova organització al servei dels centres i de les persones que hi treballen.

Tothom sap que sense el ciment de la comunicació és difícil construir res que s’aguanti, i encara menys una organització que implica un col·lectiu tan gran com el nostre. Sense els canals que propiciïn l’intercanvi, la connectivitat i el diàleg no serem mai una organització que aprèn. Tothom sap també, que és tanta la complexitat del servei educatiu que prestem, que ens cal reajustar i aprendre constantment.

Amb aquesta intenció us proposem el BLOC, que de fet és un butlletí digital en format interactiu, que s’adreça a professors i professores, mestres, i totes les persones que des dels serveis educatius, des l’oficina d’atenció, des de la inspecció, des de construccions escolars o des de qualsevol altre lloc treballen, d’una manera o d’una altra, perquè l’educació a Barcelona segueixi la tradició de superació que sempre l’ha caracteritzada.

Un BLOC, en principi, genera comunitat virtual. En el nostre cas ens ha d’ajudar a passar de la virtualitat a la realitat, de la xarxa d’Internet a la gran xarxa de mestres i professorat de les escoles de Barcelona.

No presentem un butlletí informatiu, per a aquesta funció el Consorci disposa ja de la seva web. Presentem una plataforma en què poder escoltar les veus dels i les ensenyants, els seus suggeriments i propostes i, el més fonamental, poder seguir el ritme que marquen diàriament les escoles i els instituts i tot allò que es viu a l’aula.

El petit o gran èxit que pugui assolir aquesta publicació electrònica rau, senzillament, en el fet que, a poc a poc, sigui assumida com a pròpia per part de vosaltres. Que l’equip de Comunicació del Consorci, com a responsable de l’edició, no tingués un paper diferent al que s’ha proposat a l’hora d’impulsar-la: dinamitzar un mitjà de comunicació que us ajudi, que ens ajudi, a conèixer-nos millor i a fer-nos sentir que formem part d’un mateix col·lectiu, d’una mateixa tradició, d’uns mateixos reptes, d’una mateixa història.

One thought on “Octubre’09

  1. És realment esperançador veure com hi ha persones que tenen la capacitat de preveure grans projectes innovadors, aquests formen el motor què ens obre camí i ens fa avançar amb il•lusió.
    Enhorabona!

Leave a Comment