VII Concurs de Narracions Escolars DivulgaMAT

Amb l’objectiu de popularitzar les matemàtiques. La data límit d’entrega és el 31 de desembre.

Popularitzar les matemàtiques. Aquest és un dels objectius dels VII Concurs de Narracions Escolars DivulgaMAT. Es pretén fomentar l’interès dels joves per aquesta ciència, per la seua història i els seus protagonistes. Així mateix, té la finalitat de transmetre’ls, i per extensió a tota la societat, que les matemàtiques són part de la història i de la cultura de l’home.

El concurs consisteix en la presentació d’un relat de ficció basat en un resultat matemàtic, un personatge relacionat amb aquesta ciència o una situació on afloren les matemàtiques. Es tractaria de mostrar alguna d’aquestes qüestions a través de la mirada crítica i imaginativa de l’autor de la narració.

Podran participar aquells joves que a 31 de desembre tinguin entre 12 i 18 anys.

Concursants
Hi podran participar aquells joves que a 31 de desembre siguin majors de 12 anys i menors de 18. La narració serà original i inèdita i no podrà haver estat premiada en cap altre concurs. Els treballs es presentaran abans del 31 de desembre i les narracions es redactaran en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat.

Premis
S’estableixen un primer premi dotat amb 500 euros; tres segons, amb 200 i cinc accèssit dotats amb lots de 10 llibres.

Per a qualsevol informació addicional, es pot contactar amb ribanez@divulgamat.net o consultar la pàgina de Divulgamat.