Art i diferència

La literatura, i l’art en general, està constituïda per la diversitat: diversitat de mirades sobre el món, diversitat formal o experimental, pluralitat d’ètiques i estètiques, tot i que aquestes són agrupables, i prova d’això en són els moviments artístics o la formació de grups o tendències.


Activitats culturals: la literatura i les altres arts

Com a professora he promogut la programació de visites artístiques en el marc de les assignatures de lletres, d’acord també amb la tendència al comparativisme interartístic de l’actual ordenació dels currículums de l’ESO i el batxillerat.


Josep Pla i la comèdia humana

Llegir Josep Pla és redescobrir una escriptura virtuosa, en què construcció lingüística i literària, i una visió aprofundida d’un petit país, que representa l’universal i més comú, drecen en la nostra imaginació un relat de ficció que ens du a reconèixer la nostra societat.


Visions i cants de Joan Maragall

Per a Joan Maragall la poesia va ser un mitjà d’aproximació a l’ideal, en una combinació de tradició i modernitat, desplegant una independència crítica pròpia com a poeta i intel·lectual.


La Nova Cançó. La veu d’un poble

Fins al 31 d’octubre podeu visitar encara l’exposició «La Nova Cançó» al Museu d’Història de Catalunya, una mostra molt ben organitzada que insereix l’espectador en un circuit participatiu que evoca el fenomen de la Nova Cançó


Francesc Pedró: autonomia escolar, lliçons de les comparacions internacionals.

Quan algú, en aquest cas Francesc Pedró (senior policy analyst del Centre for Educational Research and Innovation de l’OCDE), és capaç de mantenir l’atenció d’un auditori de més de 800 persones, totes elles qualificades en l’àmbit educatiu, procedents de direccions de centres, inspecció, tècnics, etc. de tot Espanya, amb una conferència de dues hores farcida