L’alfabetització en dades a l’educació secundària

Potser no arribem a ser conscients de la gran quantitat d’informació que rebem cada dia sobre diferents temes, de diversa rellevància i que expressen diferents opinions. Aquesta informació, que normalment va acompanyada d’una imatge gràfica, ha estat prèviament treballada pels seus autors sobre la base de les dades que abans han hagut de buscar, entendre,