Una recerca, un regal

Llibre: Les escoles fins al 1939 a Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Llums i foscors. Què feien els nostres avantpassats als nostres barris, i sobretot què sentien.