Com treballen els Creadors en RESIDÈNCIA a les aules

En aquest vídeo veureu com els alumnes coneixen la creació artística de primera mà.

EN RESiDÈNCiA és un projecte pioner a l’estat espanyol que introdueix l’art contemporani als centres públics d’educació secundària a través del contacte directe i continuat d’un creador amb els estudiants.

El projecte proposa als artistes que concebin una obra específicament pensada per ser duta a terme juntament amb un grup d’estudiants d’ESO. Al llarg de tot el curs i dins l’horari lectiu, els alumnes participen en la seva ideació i realització.