Rètools, una experiència de servei comunitari

El projecte Rètools, emmarcat dintre del servei comunitari com una proposta d’aprenentatge servei (ApS), ha ofert als alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Flos i Calcat la possibilitat de participar en el disseny i la fabricació dels pictogrames dels espais del Casal de Barri de Vallbona.

retols_aps_flos_calcatEl projecte s’ha dut a terme en estreta col·laboració amb l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, el qual, mitjançant la tecnologia de fabricació digital, ha fet possible l’elaboració dels pictogrames. Aquesta experiència va tenir lloc durant el segon i tercer trimestre del curs 2014-2015, amb l’acompanyament del Centre de Recursos Pedagògics(CRP) de Nou Barris i del Programa Pedagògic dels Ateneus de Fabricació.

Al voltant del disseny dels pictogrames es van estructurar una sèrie d’activitats i de sortides que englobaven diverses matèries, principalment de tecnologia i educació física, i d’altres de complementàries dins el camp de les ciències socials. Aquestes activitats i sortides han dotat els alumnes de l’institut de coneixements, habilitats i aptituds que els han de permetre complementar i desenvolupar el seu currículum.

Al començament, el projecte volia donar resposta a la necessitat, plantejada per dues entitats de la Zona Nord, de fer la retolació dels seus espais: l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana i el Casal de Barri de Vallbona. Finalment, però, només es van poder fer els pictogrames del Casal de Barri.

L’acte de lliurament dels vuit rètols amb pictogrames per a la senyalització dels diferents espais del Casal retols_aps_flos_calcat02de Barri de Vallbona realitzats per l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Flos i Calcat va tenir lloc el 26 de juny a la biblioteca del centre. Presidit pel director de l’Institut, Andreu Varela, hi van assistir els representants del Casal de Barri de Vallbona; Màrius Comorera, tècnic de barri de Vallbona; Àngel Bardia, arquitecte coordinador vinculat als programes d’ocupació de l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, i Isabel Santaularia, referent de l’Ateneu de Fabricació.

Durant l’acte, José Luis Sansón i Olga Pardo, professors implicats en el projecte, van explicar que el desenvolupament d’aquest projecte va implicar un plus d’aprenentatge per al seu alumnat, ja que els va oferir la possibilitat de fer un treball multidisciplinari i motivador. D’altra banda, el director va fer èmfasi en la responsabilitat de tots, de cada ciutadà, en la millora de l’entorn i de la comunitat. I els alumnes van reconèixer que s’havien adonat de la importància de saber parlar i de saber escoltar quan es treballa en comú per assolir un repte.