Aprenentatge i servei com a innovació social a Barcelona

La revista RIDAS Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio publica articles relacionats amb l’àmbit de la solidaritat, la ciutadania i l’educació prenent com a eix la proposta educativa de l’aprenentatge servei en la seva concreció en diferents àmbits i etapes educatives.