Coeducació de debò

Si entreu a la wikipèdia i busqueu “coeducació”, trobareu que us ho expliquen així: “La coeducació és l’educació d’ambdós sexes en comú i s’oposa a l’educació diferenciada.”