Octubre’09

No fa ni un any que el Consorci d’Educació de Barcelona inicià la definitiva gran reestructuració. Nova seu social, incorporació de personal provinent del Departament d’Educació i de l’IMEB , assumpció de la gestió dels centres públics i concertats de la ciutat… Tot plegat, la posada en marxa d’un projecte important.

Una empresa complexa en què s’ha posat molta il·lusió i tota la voluntat possible. Som conscients, però, que en aquest moment inicial encara cal ajustar engranatges, que hi ha aspectes en què hem de millorar. No obstant això, malgrat dificultats i reptes constants, continuem treballant amb dedicació i optimisme en la construcció d’aquesta nova organització al servei dels centres i de les persones que hi treballen.

Tothom sap que sense el ciment de la comunicació és difícil construir res que s’aguanti, i encara menys una organització que implica un col·lectiu tan gran com el nostre. Sense els canals que propiciïn l’intercanvi, la connectivitat i el diàleg no serem mai una organització que aprèn. Tothom sap també, que és tanta la complexitat del servei educatiu que prestem, que ens cal reajustar i aprendre constantment.

Amb aquesta intenció us proposem el BLOC, que de fet és un butlletí digital en format interactiu, que s’adreça a professors i professores, mestres, i totes les persones que des dels serveis educatius, des l’oficina d’atenció, des de la inspecció, des de construccions escolars o des de qualsevol altre lloc treballen, d’una manera o d’una altra, perquè l’educació a Barcelona segueixi la tradició de superació que sempre l’ha caracteritzada.

Un BLOC, en principi, genera comunitat virtual. En el nostre cas ens ha d’ajudar a passar de la virtualitat a la realitat, de la xarxa d’Internet a la gran xarxa de mestres i professorat de les escoles de Barcelona.

No presentem un butlletí informatiu, per a aquesta funció el Consorci disposa ja de la seva web. Presentem una plataforma en què poder escoltar les veus dels i les ensenyants, els seus suggeriments i propostes i, el més fonamental, poder seguir el ritme que marquen diàriament les escoles i els instituts i tot allò que es viu a l’aula.

El petit o gran èxit que pugui assolir aquesta publicació electrònica rau, senzillament, en el fet que, a poc a poc, sigui assumida com a pròpia per part de vosaltres. Que l’equip de Comunicació del Consorci, com a responsable de l’edició, no tingués un paper diferent al que s’ha proposat a l’hora d’impulsar-la: dinamitzar un mitjà de comunicació que us ajudi, que ens ajudi, a conèixer-nos millor i a fer-nos sentir que formem part d’un mateix col·lectiu, d’una mateixa tradició, d’uns mateixos reptes, d’una mateixa història.