Escola Santiago Rusiñol: educant per conviure en un món obert

La nostra escola aquest any celebra el seu 30è aniversari. Va ser inaugurada el  mes de novembre de 1979. Des de llavors i fins ara ha estat una escola  oberta al barri i s’ha sabut adaptar als canvis que han succeït a la societat.PE_Rossinyol27

Actualment el nostre centre és d’una línia i això permet un major coneixement de cada un dels nostres alumnes, i un ensenyament més personalitzat, especialment en els casos més necessaris, ja que som conscients que cada alumne té el seu propi ritme evolutiu i maduratiu. Per aquest motiu, sempre hem potenciat els desdoblaments de grups en tots el cicles d’Infantil i Primària.

Tota la comunitat educativa evoluciona cap  a la nova forma de fer ensenyament, promovent una forma més activa d’ensenyar, fent que els alumnes siguin el motor i aprenguin per ells mateixos, fent que desenvolupin així tot un seguit de competències que els siguin útils en un futur per al seu desenvolupament personal.

Aquesta és la raó per la qual  a la nostra escola continuem potenciant ara, i hem potenciat en el passat,  l’aprenentatge de la llengua anglesa des de  P-3, el desdoblament de grups en assignatures com ara la llengua o les matemàtiques, i també en d’altres com la informàtica, la música i la psicomotricitat.

Eduquem fent una formació integral de persones amb valors humans, desenvolupant el sentit crític, el sentit de la responsabilitat, la solidaritat i el gust per la feina ben feta, la capacitat de discussió i expressió i el respecte als altres.

Som una escola oberta a tothom. Ens caracteritzem per considerar l’alumnat protagonista de la seva educació. Però no deixem de banda altres integrants de la comunitat educativa com són els pares i mares, reunits a l’AMPA de l’escola.

santiago-rusinyolTradicionalment, les  famílies  sempre han estat implicades de forma activa dins de la comunitat educativa. Junts, escola i famílies, han pogut dur a terme diferents activitats com ara  tallers, colla de sardanes, esbart, coral, grup musical, teatre, sessions de cinema, anglès, informàtica, jardineria, …

Actualment participen en tallers juntament amb els seus fills portant a la màxima expressió el principi d’ensenyament cooperatiu i la competència d’aprendre a aprendre. És una tornada a l’escola per part dels pares i mares, que tenen l’oportunitat de participar en el procés d’ensenyament-aprenentatge  dels seus fills i filles. Això esdevé una experiència positiva per al nostre alumnat.

Xavier Ruiz
Àngel Garcia
Anna Montiel