Com millorar les reunions amb les famílies?

La Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB presenten, en el marc del programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu”, un seminari que rfelexiona sobre estratègies per fer reunions de nivell que ajudin a implicar les famílies i compartir el projecte de centre.


L’aventura de TRIAR ESCOLA

La Fundació Propedagògic, juntament amb la plataforma de producció de continguts multimèdia BUMAYÉ, ha creat un projecte audiovisual dirigit a pares i mares que s’enfronten per primer cop al repte d’escolaritzar els seus fills


Ara és l’hora de la reforma horària

Catalunya es troba en un context de ràpides transformacions socials, econòmiques i polítiques ocasionades per l’onada sobiranista. La creativitat i la innovació motivades per l’anhel de canvi fan que la reforma horària sigui més viable i es trobi més a l’abast de la consciència de cadascun dels individus i de les organitzacions que l’han de


El calendari i els horaris… dels infants

Les vacances han arribat a la seva fi. llarg d’unes setmanes, hem comprovat que els pares i les mares, i els avis, eren responsables d’unes criatures vint-i-quatre hores al dia, sense cap institució que els contingués unes hores.


Les converses al fluvià. Una proposta de formació compartida entre la comunitat educativa

L’escola Fluvià és un centre de nova creació que va iniciar el seu funcionament el curs 2007-2008 al Poblenou de Barcelona. Actualment, tenim complert el cicle d’infantil i està previst finalitzar l’educació obligatòria en els propers anys. Per tant, és un projecte en blanc que s’estrena amb les característiques pròpies d’allò que es construeix de


Escola Bernat de Boïl: de la reflexió al canvi

Tot va començar quan vàrem decidir que calia fer alguna cosa per canviar la dinàmica de l’escola: poca comunicació amb les famílies, nivell d’aprenentatge molt baix per part de la major part dels alumnes, dificultats per a aplicar les normes de convivència, alumnes amb conductes agressives i problemes a l’hora de compartir tot això amb