L’escola Ferran Sunyer: un projecte per a la convivència i la cohesió social

En el marc dels programes de llengua i cultura de la nova ciutadania que desplega el Departament d’Educació per tal de posar les llengües familiars a l’abast dels centres educatius amb l’objectiu d’impulsar un Projecte Lingüístic Plurilingüe com una acció educativa integral per a la convivència i la cohesió social a la ciutat de Barcelona diversos centres educatius imparteixen aquestes llengües familiars en horari extraescolar.

Un d’aquests projectes és el que presentem avui i que es va iniciar el primer trimestre del curs escolar 2009-2010 entre l’escola Ferran Sunyer i l’Associació sociocultural de Balgladesh , Banglaschool.

Inauguració del curs
Inauguració del curs

La inauguració del curs es va fer el 19 de novembre a la sala d’actes,absolutament plena i amenitzada per unes esplèndides interpretacions de cant i danses a la sala del Centre Cívic annex al centre.

El curs funciona, des del novembre, tots els divendres a la tarda de sis a vuit  i és obert a nens i nenes, nois i noies del voltant, siguin del propi centre que cedeix els espais o bé d’altres centres del barri. Està organitzat en dos grups, un amb l’alumnat més petit, els de Cicle inicial i Cicle mitjà de primària i l’altre amb els més grans, Cicle superior de Primària i ESO.

Des del dotze de febrer d’enguany, les mares i els pares d’aquest alumnat, de forma simultània i amb el mateix horari que els seus fills i filles, segueixen un curs de català. Entren i surten plegats aconseguint una activitat que va més enllà del simple aprenentatge per a convertir-se en una activitat familiar que genera complicitats i apropaments que reverteixen en una millor coneixença mútua i en un enriquidor intercanvi cultural.

L’interès de l’ambaixada per com es desenvolupa l’esmentada activitat, i per conèixer  el nostre centre educatiu es va palesar en la visita que l’ambaixador va fer el passat mes de febrer a les aules de la nostra l’escola.

Visita de l'embaixador a l'escola
Visita de l'embaixador a l'escola

Aquesta experiència només és possible des de la implicació en l’activitat de tota la comunitat educativa, direcció, professorat, alumnes, personal d’administració, mares i pares. Des de l’AMPA de l’escola es col·labora aportant solucions i recursos per a poder resoldre les dificultats organitzatives i de diversa índole que comporta el desenvolupament del curs.

Cal dir que fins ara no hi ha hagut cap problema ni de convivència ni pel que fa al respecte dels espais i materials utilitzats. Mestres i alumnes deixen les aules que han fet servir tal com les han trobat en entrar sense fer-ne cap mal ús.

Creiem que és una bona experiència que, de ben segur, revertirà, no només en l’alumnat i les famílies que hi participen directament, sinó en tota la nostra comunitat educativa.

Joan Caba
Director de l’Escola Ferran Sunyer