L’educació més enllà de l’escola amb l’aprenentatge servei (APS)

L’APS és un conjunt de projectes que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en els quals els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Actualment hi ha un ampli acord que l’educació va més enllà de l’escola i que l’adquisició de determinats coneixements i competències requereix de l’entorn social en el seu conjunt.
Per això és necessari promoure entre les institucions, les entitats i els agents socials un estil educatiu cívic, i estimular que determinades organitzacions exerceixin una funció educadora malgrat que aquest potser no sigui el seu objectiu prioritari.

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que facilita el desenvolupament personal dels joves a través de l’adquisició i la pràctica de coneixements, competències i valors democràtics i d’ajuda als altres. Alhora que promou la seva participació i implicació social.

Tots aquells centres i institucions educatives, tant de l’àmbit formal com del no formal, i entitats socials no lucratives de Catalunya que es proposen desenvolupar projectes d’aprenentatge servei durant el període 2011-2012 tenen fins el 5 d’octubre de 2011 per presentar un projecte a la 5a convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes d’aprenentatge servei convocats pel Centre Promotor d’aprenentatge Servei.

Et convidem a conèixer experiències i testimonis de persones que ja han participat en algun projecte a la web.

En breu podreu conèixer noves propostes.