Per accedir a magisteri caldrà passar una prova específica i tenir una nota mitjana de 5 en llengües

.En les darreres setmanes, l’anunci de noves mesures del pla de millora i innovació en la formació inicial de mestres de les universitats catalanes ha tornat a posar d’actualitat el debat de la formació dels docents

Entre altres coses, a partir del curs 2015-2016, qui vulgui accedir als graus d’educació infantil i primària, a banda d’aprovar la selectivitat, haurà de superar una prova d’aptitud personal comuna a totes les universitats que ofereixen aquesta carrera.

Mentrestant, el curs vinent als estudiants que aspiren a fer aquests estudis se’ls demanarà una nota mitjana mínima de 5 en llengües catalana i castellana a la selectivitat. Uns requisits que per primera vegada també se li exigiran a l’alumnat procedent dels cicles formatius.

Aquests nous requisits, segons el secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat, Antoni Castellà, haurien deixat fora bona part de l’alumnat que aquest curs fa primer de magisteri, ja que el 70% va suspendre algun dels exàmens de llengua (castellana, catalana i anglesa) o de matemàtiques de selectivitat.

Les universitats endureixen l’accés a magisteri per elevar el nivell dels mestres

El Punt 31/01/14

El 70% dels futurs mestres van suspendre en matèries bàsiques

La Vanguardia, 6/02/2014

Els futurs mestres hauran de passar una prova per accedir a magisteri

Ara, 30/01/2014

Magisteri no acceptarà més alumnes amb una nota inferior a 5 en llengües

El Periódico, 30/01/2014