Seguim!, la prevenció de l’abandonament escolar prematur als postobligatoris

Des de fa tres anys, el Servei d’Orientació del Pla Jove del Consorci d’Educació de Barcelona i la Fundació PRESME treballem conjuntament en el marc del projecte Seguim!, adreçat a l’alumnat en risc d’abandonament escolar que estudia primer curs d’un cicle de grau mitjà i prové d’un programa de diversificació curricular de l’ESO.

L’objectiu del projecte Seguim! és contribuir a la lluita a favor de l’equitat, i contra les desigualtats i la manca d’oportunitats, mitjançant la prevenció de l’abandonament escolar prematur en els ensenyaments postobligatoris. Vol evitar que els nois i noies que presenten factors de risc ―com ara una història escolar complexa, episodis de fracàs, dificultats d’aprenentatge, un domini limitat de les llengües o dificultats personals, socials i econòmiques― deixin el sistema d’educació formal i entrin en l’espiral de recursos de baixa qualificació.

En el marc del projecte, es dóna suport a aquests nois i noies perquè es puguin anar creant un projecte personal, utilitzant una metodologia elaborada i experimentada anteriorment en altres contextos per PRESME, una fundació sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció de la qualitat educativa i la salut mental. Es combina el treball acadèmic adaptat al nivell dels nois i noies i la tutorització o acompanyament individualitzat, amb suport en tècniques d’estudi i organització personal, adaptació a l’entorn dels centres de formació professional, apoderament davant les dificultats, percepció de les petites millores, reorientació en cas que sigui necessari, etc.

projecte_seguim02Durant un curs escolar, el primer del cicle formatiu de grau mitjà, l’alumnat treballa en grups d’entre 10 i 15 persones. Són grups complexos que apleguen joves de diferents instituts i cicles formatius, procedències, històries escolars, nivells de competències i interessos, i que han estat seleccionats pels tècnics del Servei d’Orientació del Pla Jove del Consorci, coneixedors de les seves circumstàncies gràcies a la coordinació amb els centres de secundària, la qual cosa garanteix el traspàs entre estudis obligatoris i postobligatoris.

L’heterogeneïtat dels grups, així com el triple objectiu de treballar tenint en compte tant els aspectes personals com les competències bàsiques i els aprenentatges escolars, suposa un important repte per a l’equip de professionals que hi intervenen. Aquest equip està format per persones joves, ben formades i molt implicades que han d’actuar a un doble nivell: d’una banda, ajudar els joves en les qüestions acadèmiques i en allò personal, i d’altra banda, afavorir que puguin pensar en ells mateixos i en la seva actitud davant el coneixement i l’aprenentatge.

Treball en xarxa i abordatge multidisciplinari

El projecte Seguim! es basa en la col·laboració i el treball en xarxa dels equips de professionals de la Fundació PRESME i del Consorci d’Educació de Barcelona, que fan el seguiment de l’evolució dels nois i noies, cercant recursos complementaris i participant en les preses de decisions que els afectin. També es treballa conjuntament amb els equips pedagògics i els tutors dels centres, d’acord amb els tècnics i tècniques del Pla Jove.
L’experiència, que es va iniciar a Nou Barris, en aquests moments es desenvolupa també a Ciutat Vella i Sant Martí, i el seu finançament depèn dels districtes en els quals es duu a terme, amb la col•laboració amb espais de proximitat per a joves.

Es treballa des d’una perspectiva multidisciplinària per tal de donar una resposta integrada tant a problemàtiques personals com acadèmiques i emocionals. El projecte avança a partir de la reflexió constant sobre la pràctica d’un equip mixt format per psicòlegs i professors, els quals es coordinen, al seu torn, amb altres espais que intervenen en horari extraescolar, dos cops per setmana i en sessions de dues hores. Al mateix temps, es fa una avaluació conjunta del projecte en espais setmanals de seguiment, discussió i formació en els quals participa tot l’equip.

En les diferents edicions del projecte Seguim!, s’ha atès un total de 83 joves d’edats compreses entre 16 i 20 anys, que en la majoria viuen situacions de vulnerabilitat social i són d’origen immigrant. Fins avui, en la gran major part dels casos en què s’ha treballat, s’ha aconseguit evitar que els joves abandonin els estudis.
Això fa que creiem fermament en la utilitat i les possibilitats d’aquesta modalitat d’intervenció, i en la necessitat de continuar avançant i millorant.

 

Rosa Sellarès Viola i equip de PRESME
Josep Ramon Domingo i equip del Servei d’Orientació de Nou Barris del Consorci d’Educació