Let’s music in English!

El treball per grups cooperatius, per projectes, l’aprenentatge significatiu, l’alumne que intervé com a agent actiu en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge… Aquests conceptes, que trobem sovint en la literatura pedagògica i que ens semblen molt abstractes, són ben senzills d’aplicar i fan molt més eficaç la tasca del docent i de l’alumnat.


Diversitat a través de l’art, la música i l’esport. Projecte Comenius.

L’escola Arc Iris juntament amb l’escola Nikolaus Lenau-Schule de Gmunden (Àustria) i l’escola Würzburg–Heuchelhof (Grundschule) de Würzburg (Alemanya) participem en un projecte Comenius. L’objectiu és donar a conèixer la diversitat dels nostres països a través de l’art, la música i l’esport, treballant a partir del background (les vivències socials). Els nens i nenes coneixen la