Participació en projectes europeus: el programa europeu Leonardo da Vinci

L’IES Lluïsa Cura participa en el programa “Leonardo da Vinci” de la Unió Europea, en l’àmbit de la formació professional, coordinat pel professor Manel Marín.

Entre el 19 i el 23 d’octubre de 2009 es va celebrar el First Business Meeting Leonardo a l’IES Lluïsa Cura de Barcelona amb la visita de 43 persones entre professors i alumnes de Suècia, Lituània i Àustria.

Cada centre educatiu compta amb la col·laboració activa d’una empresa real que assessora, facilita productes, catàlegs, preus, estratègies de màrqueting, etc.

Les activitats més importants que s’hi van dur a terme van ser la presentació en anglès, per part dels alumnes, de totes les empreses simulades i una fira amb els productes representatius de cada empresa. En aquesta fira es van poder fer activitats simulades de compravenda i signar contractes de col·laboració per als propers dos anys. Finalment, es van fer 3 visites a l’empresa AMWAY, SA, en les quals s’explicava la producció, la logística, el màrqueting i la distribució dels seus productes a escala mundial.

Els nostres alumnes van tenir l’oportunitat de parlar anglès durant una setmana amb els nostres socis europeus. Des d’aleshores, l’interès pel crèdit d’anglès ha augmentat notablement.

Així mateix, hem creat un grup de treball i comunicació dins de Facebook i l’elaboració d’una pàgina web és en fase de projecte.

El programa es desenvoluparà dins de l’àmbit de la simulació d’empreses amb finalitats educatives en els cursos 2009-2010 i 2010-2011. Hi són previstes 4 trobades.

Els objectius específics d’aquest programa són: estades de formació per a alumnes i professors en diferents països de la UE, fomentar l’aprenentatge de l’idioma anglès, facilitar el desenvolupament de pràctiques innovadores en els àmbits de l’educació i la formació professional, millorar el reconeixement de qualificacions i competències, donar suport al desenvolupament de continguts, serveis, pedagogies i pràctiques d’aprenentatge permanent innovadores i basades en les tecnologies de la informació i la comunicació.

Manel Marín
Professor tutor CFGM Gestió Administrativa.
Coordinador del programa europeu Leonardo da Vinci
IESM Lluïsa Cura. Barcelona