Les converses al fluvià. Una proposta de formació compartida entre la comunitat educativa

L’escola Fluvià és un centre de nova creació que va iniciar el seu funcionament el curs 2007-2008 al Poblenou de Barcelona. Actualment, tenim complert el cicle d’infantil i està previst finalitzar l’educació obligatòria en els propers anys. Per tant, és un projecte en blanc que s’estrena amb les característiques pròpies d’allò que es construeix de nou.

L’equip docent, format per 11 mestres, es proposa en aquests primers temps d’escola, créixer en dos àmbits: l’elaboració del projecte educatiu i la construcció de la comunitat educativa.

Des de l’àmbit professional, entenem la formació com una necessitat permanent i col·lectiva i, alhora, com una responsabilitat de cadascuna de les persones que treballem a l’escola. Per tant, pensem que el que té sentit, com a col·lectiu, és una formació compartida que parteix de les necessitats de totes les persones que formem el grup.

La nostra casuística ens situa en un marc que ens fa passar, repetidament, per tres fases:

  • La necessitat de crear una comunitat d’aprenentatge en què sigui possible la manifestació lliure d’idees i emocions que cohesionin i permetin un creixement constant.
  • La necessitat de prendre consciència de la pròpia pràctica per tal de millorar-la. Per fer-ho, cal verbalitzar la reflexió individual i dotar-nos d’espais i de temps.
  • La necessitat de comparar i contrastar l’experiència amb iguals i amb experts del saber teòric.

Per això, davant de la possibilitat que se’ns ofereix d’escriure un projecte educatiu que marcarà el tarannà de l’escola Fluvià, el nostre interès se centra en les persones que formem equip i, sobretot, en el creixement lent d’una comunitat petita que avança a poc a poc.

Un dels objectius que ens proposem les mestres del Fluvià és crear comunitat i fer-ho amb totes aquelles persones que fan escola (infants, famílies, mestres, monitors, conserge, col·laboradors, amics…). La comunitat se sustenta en el fet de compartir allò que tenim en comú cadascuna de les persones que la formem, per tant, ens calen espais per a comunicar-nos, conèixer-nos, dialogar. “Les converses al Fluvià” volen esdevenir un d’aquests espais.

Les Converses al Fluvià, unes tertúlies entre totes les persones que se senten interessades en el fet educatiu vinculat a l’escola
Les Converses al Fluvià, unes tertúlies entre totes les persones que se senten interessades en el fet educatiu vinculat a l’escola

Som conscients que massa sovint els professionals de l’educació ens queixem de la poca implicació que a vegades tenen algunes famílies en el procés educatiu dels seus fills. Però, des dels centres, quantes vegades proposem espais de trobada compartida per a construir i fer créixer aquesta implicació? Potser podem repensar l’escola, no només com una institució que educa infants, sinó com un focus de creació de cultura educativa. Així doncs, el motiu principal que ens porta a tirar endavant la iniciativa de les converses és dotar l’escola Fluvià d’espais que ens permetin generar i construir col·lectivament cultura educativa. Per tant, a partir de la idea principal, busquem punts de trobada per a formar-nos conjuntament i crear una xarxa que connecti els diferents membres d’un mateix entorn educatiu, volem incorporar les veus de tothom que se senti proper al Fluvià, afavorir l’intercanvi cultural i dotar-nos d’eines de reflexió per a intervenir en l’acció educativa, tot incorporant el punt de vista de l’expert i compartint amb ell la paraula.

“Les converses al Fluvià” són un seguit de tertúlies entre totes les persones que se senten interessades en el fet educatiu vinculat a l’escola. Aquestes tertúlies prenen la forma de diàleg amb un expert, a qui li hem plantejat una pregunta que ens sembla fonamental: Què és important per a tu a l’escola? Cadascú, segons el seu àmbit professional, ens aporta criteris de reflexió. Després s’enceta una conversa distesa entre tots els participants. D’aquí ve el títol, ja que pretenem que les sessions no esdevinguin conferències, sinó diàlegs, converses.

UN DIÀLEG IMPRESCINDIBLE
Actualment, hem iniciat ja el tercer cicle de les converses. Des de l’inici, hem connectat amb experts de primera línia i propers al món de l’educació perquè ens aportin una mirada reflexiva, segons el seu entorn professional. Els convencem de la qualitat de la proposta i els informem que no gaudim de cap subvenció econòmica. La resposta de les persones a qui hem fet la proposta és d’absoluta col·laboració i entusiasme. Fins ara, les persones que hi han participat són: Angélica Sátiro, Enric Canet, Juli Palou, Pilar Benejam, Anton Aubanell, Rosa Mª Pujol, Joan Carles Mèlich, Pere Darder, Carme Sala, Jaume Carbonell, Marta Comas, Joan Manuel del Pozo, Irene de Puig, Xavier Chavarria, Montse Anton, i d’altres que participaran enguany, com Oriol Busquets, Joan Domènech, Marina Subirats i Àngels Pons.

Les converses es realitzen en horari de tarda, a partir de les 18 h i oferim servei d’acollida per a la canalla. Fem difusió entre les famílies del centre, els docents del claustre, els centres educatius de la zona en les tres etapes educatives, la resta de personal de l’escola, els mestres substituts, els vetlladors, els monitors de menjador, el personal de l’EAP, la consergeria i les persones de l’administració educativa.

El nostre convenciment rau en la necessitat d’establir un diàleg imprescindible entre les famílies i l’escola
El nostre convenciment rau en la necessitat d’establir un diàleg imprescindible entre les famílies i l’escola

El nostre convenciment rau en la necessitat d’establir un diàleg imprescindible i necessari entre les famílies i l’escola. Hem de crear cultura entre tots: mestres, famílies i agents socials. Una de les tasques de l’escola és la d’enriquir el mapa mental dels nens i les nenes amb paraules. Quan més interessos culturals tingui un infant, més oberts seran –i amb més opinió. Per això, els adults que els eduquem hem d’afavorir aquests interessos.

Un cop acabats els dos primers cicles de les converses, ens queda un seguit de valoracions de satisfacció i alhora de millora que cal polir en properes edicions.

  • Hem constatat el reconeixement de la qualitat del discurs dels experts que ens serveix per a identificar propostes amb vista al projecte educatiu de l’escola.
  • Hem creat la “postconversa”, l’endemà d’una tertúlia es forma una rotllana informal entre famílies i mestres a fi de comentar les sensacions de les primeres valoracions. Alguns d’aquests comentaris queden recollits en el bloc de “Les converses” de la web de l’escola.
  • Hem constatat la fidelitat d’algunes famílies, ja que vénen a gairebé totes les converses.
  • En canvi, ens falta abraçar majories, tant de docents d’altres centres com de famílies.

A partir d’aquesta experiència les mares i els pares de la comissió Família i Escola de l’AMPA ha sintonitzat amb la idea de compartir i evolucionar com a comunitat i han verbalitzat a l’equip de gestió la necessitat de treballar conjuntament en l’organització de la tercera edició. Per la seva banda, l’equip docent ha rebut la iniciativa com un signe molt positiu. Tot plegat ens fa sentir copartícips de la comunitat de l’Escola Pública Fluvià.

Anna Trabal