Novembre’10

Fa un any que vam començar l’aventura de posar en marxa aquest bloc. I com tota aventura, té els seus components d’utopia i, per què no, de somni i il·lusions. Creiem important introduir aquest concepte en la nostra quotidianitat de mestres, d’educadors. Una aventura farcida d’arguments, de conviccions, d’esperança. Entre les col·laboracions que publiquem aquest mes de novembre hi ha mostres d’aquest esperit: viatges màgics, l’entranyable món dels pallassos, del circ, de l’esport com a eina per fomentar la companyonia i l’afany de superació…

No podem renunciar a la utopia, als somnis, a la il·lusió. Malgrat tot no podem renunciar-hi. L’educació, l’escola, no hi pot renunciar. Fer Escola a Barcelona és probablement també una utopia: aconseguir que les mestres, els mestres, els professors i les professores de les escoles i instituts de la ciutat es relacionin, es comuniquin entre ells, s’expliquin les seves experiències a través d’un bloc, no és una empresa fàcil. Cap aventura és una empresa fàcil.

Però cal perseverar. Nosaltres i també vosaltres, que fins ara amb les vostres col·laboracions heu fet possible aquest any de singladura. Endavant doncs amb aquest projecte, amb aquesta aventura que vol ser col·lectiva, utòpica potser, però il·lusionadora i possible.