Fer fàcil la lectura

L’accés a la lectura, la literatura i la informació és un dret democràtic i una necessitat social. Llegir dóna confiança i capacitat per ampliar la visió del món i prendre decisions sobre la pròpia vida. Aguditza l’esperit crític, desperta la imaginació, permet compartir idees, pensaments i experiències… En definitiva, ens ajuda a créixer com a persones.

Però molta gent, per diferents motius, presenta dificultats de comprensió lectora. Llegir se’ls fa feixuc, i perden la motivació per la lectura (i per l’estudi) perquè els suposa un gran esforç arribar a comprendre allò que llegeixen. Per això cal posar els textos escrits al seu abast. La Lectura Fàcil s’adreça a les persones joves i adultes que tenen dificultats lectores, siguin transitòries (alumnat nouvingut) o bé permanents (amb trastorns de l’aprenentatge, discapacitat intel·lectual…).

Trampa de focEls materials de Lectura Fàcil poden ser llibres de literatura, de coneixement, webs o escrits de qualsevol format, però que estan redactats per facilitar-ne la lectura i la comprensió. Segueixen unes directrius, pel que fa a llenguatge, contingut i forma, marcades per l’IFLA (Federació Internacional d’Associacions i Institucions Bibliotecàries). A grans trets, narren una història concreta i lògica amb un llenguatge planer, frases curtes, talls de línia ajustats al ritme de la parla, etc. La Lectura Fàcil facilita la inclusió social a través de la inclusió lectora. Qualsevol alumne pot llegir llibres com L’Odissea o Peter Pan.

Inclou més de cent vint títols en català i castellà. (Vegeu-ne el catàleg al web www.lecturafacil.net)

Qui som?

Logo de Lectura Fàcil
Logo de Lectura Fàcil
L’Associació Lectura Fàcil (ALF) és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 2003, que treballa per apropar la informació, la literatura i la cultura a les persones que tenen dificultats lectores. Per aconseguir-ho, impulsa l’edició de materials de Lectura Fàcil i porta a terme activitats de formació i difusió destinades a promoure el coneixement del concepte de Lectura Fàcil. Com a projecte social, l’Associació i les persones implicades defensen el principi de democràcia lectora, pel qual totes les persones han de tenir garantit l’accés a la lectura. El concepte de Lectura Fàcil, tant a Espanya com a altres països de la Unió Europea, prové d’àmbits professionals com el bibliotecari i l’educatiu, que en la seva activitat constataven l’exclusió de la informació i la cultura d’un ampli sector social de persones amb dificultats lectores. A diferents països han sorgit iniciatives, inspirades en la fundació pionera, Centrum för Lättläst de Suècia, que comparteixen les seves experiències a través de la International Easy-to-Read Network (Xarxa Internacional de Lectura Fàcil).

Les jornades

L’eficàcia d’aquest materials es reflecteix a través de diferents experiències, com ara les que recull la Jornada de Foment de la Lectura, organitzada pel Grup de Treball de Lectura Fàcil del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, celebrada el mes de març passat. S’hi van presentar projectes com el Binding Project, de l’Associació Avesedari, que consisteix en la detecció de les dificultats lectores utilitzant la informàtica per superar-les. Les proves realitzades demostren que la Lectura Fàcil ajuda a adquirir més velocitat lectora i de comprensió. Es van presentar exemples d’ús a les unitats de suport a l’educació especial (USEE), a les aules d’acollida i també a l’aula ordinària d’alguns centres escolars que utilitzen els llibres de Lectura Fàcil amb gran acceptació. És el cas de la USEE de l’INS Maragall de Barcelona, en què els alumnes desenvolupen les àrees curriculars al voltant d’un llibre de Lectura Fàcil. La dinàmica d’una escola inclusiva i el projecte «Llegim amb Lectura Fàcil», que du a terme la USEE de l’Institut Maragall, ha cridat l’atenció d’entitats xilenes de suport a persones amb discapacitat. Membres de Fundación Down21-Chile i la Corporación Futuro 21-Chile han visitat la USEE per constatar l’eficàcia dels materials de Lectura Fàcil en la promoció lectora i en l’educació inclusiva.

Els llibres de Lectura Fàcil també estan presents a l’aula d’acollida del CEIP Francesc Escursell de Ripollet. Els nens i nenes nouvinguts treballen la comprensió lectora amb aquests llibres.

A l’USEE de l’INS de Terrassa, a l’entorn dels llibres de Lectura Fàcil es duen a terme un gran ventall d’activitats. Després de llegir La fletxa negra, els alumnes van fer una pel·lícula basada en el llibre. Van haver de preparar els decorats, assajar les veus del doblatge i gravar la pel·lícula.

Amb el llibre Robinson Crusoe han fet un diari per Internet com si fossin el mateix protagonista, explicant el seu viatge i les seves aventures a l’illa. (Vegeu-ne el bloc)

Més informació:
Laia Vidal, Associació Lectura Fàcil,
c/ de la Ribera, 8, pral.
08003 Barcelona, lecturafacil@cobdc.org.
http://www.lecturafacil.net