Fer fàcil la lectura

L’accés a la lectura, la literatura i la informació és un dret democràtic i una necessitat social. Llegir dóna confiança i capacitat per ampliar la visió del món i prendre decisions sobre la pròpia vida.