Waterpedia-The Elixir of Life, un projecte educatiu d’innovació

Es trecta d’un projecte eTwinning desenvolupat durant el curs 2010-2011 amb l’objectiu d’impulsar els aprenentatges del nostre alumnat en el marc educatiu europeu. Recentment, aquest projecte ha estat guardonat amb un dels premis nacionals eTwinning 2012. L’èxit del nostre projecte rau en el fet de combinar de manera eficient diversos objectius d’aprenentatge, com ara la construcció de coneixement, la utilització de les TIC i la realització d’un intercanvi i un treball col·laboratiu compartit amb una escola europea, utilitzant l’anglès com a llengua vehicular, i tot això, amb la participació activa i una forta implicació dels alumnes del nostre institut.

Water in the mountainblogEn l’àmbit dels continguts del projecte vam seleccionar l’aigua perquè es tracta d’un tema que no tan sols és present constantment a les nostres vides, sinó que, a més, té un gran interès en tants i tants aspectes del món, com ara el medi ambient, el turisme, l’art, la llengua, etc. El fet que Waterpedia constituís un projecte continuat al llarg del curs escolar ens va permetre dur a terme un treball ampli i transversal sobre diferents punts d’interès al voltant del tema central.

L’ús de les wikis va ser una elecció encertada perquè va permetre compartir els continguts a diferents tallers (workshops) que estructuraven els materials d’una manera clara i facilitaven el fet de compartir-los i comentar-los. Els tallers van ser: Artistic Workshop, Environmental Workshop, Language Workshop, Literary Workshop i Tourism Workshop.

Els nostre projecte va ser un projecte compartit entre dos centres educatius de secundària, el Friedrich-Gymnasium de Luckenwalde (Alemanya) i l’Institut Montserrat de Barcelona, i dues professores, Kathrin Fritsche i Núria Batlle, que són partners des del 2007 i han compartit des d’aleshores molts altres intercanvis i projectes, entre els quals hi ha quatre projectes eTwinning. Aquesta trajectòria de col·laboració entre els dos centres i les dues professores va donar com a resultat una efectivitat i una rapidesa més grans en el disseny inicial i, després, en el desenvolupament del projecte. La col·laboració continua enguany amb un nou projecte eTwinning titulat The Lives we Live.

Els alumnes de primer curs de batxillerat que van participar en el projecte es van implicar molt en el treball de Waterpedia i van fer tasques excel·lents en diferents àmbits, a més de comentar i respondre de manera assertiva al treball dels seus partner teams. El dia a dia i l’avanç del projecte els va permetre endinsar-se en àmbits de la seva pròpia cultura que desconeixien i, al mateix temps, van aprendre molt sobre la cultura alemanya. Com que la llengua vehicular del projecte va ser l’anglès, la seva competència en aquesta llengua va millorar notablement.

En conclusió, Waterpedia – The Elixir of Life ha estat un projecte educatiu d’innovació, resultat de la confluència de moltes iniciatives, propostes i, sobretot, persones que han col·laborat i treballat conjuntament per dur-lo a bon port.

Institut Montserrat de Barcelona