Projecte de titelles

El projecte de titelles va sorgir fa quatre anys a l’Institut La Guineueta, quan un grup de professores del Departament de Psicopedagogia i Diversitat van veure la necessitat de treballar les competències bàsiques (especialment la comunicativolingüística, la digital, l’artística, la matemàtica, la d’autonomia i la d’iniciativa personal i la sociociutadana) en un grup d’alumnes de 1r i 2n d’ESO amb més dificultats d’aprenentatge, des d’un vessant més funcional i transversal.

titelles_laguineueta

Les activitats que es van dur a terme implicaven diverses àrees. Dins l’àrea de català, es va veure una pel·lícula i l’alumnat va crear el diàleg que després s’havia de treballar a l’ordinador i memoritzar. A l’àrea de visual i plàstica, es van elaborar els titelles, en col·laboració amb l’Associació Titellaire de Nou Barris. Les cançons de l’obra es van fer des de l’àrea d’anglès. Dins l’àrea de tecnologia, es van estudiar diferents robes i es van confeccionar els vestits dels titelles. Des de l’àrea de matemàtica, es van fer el patrons i es van prendre les mesures.

El projecte, que es va dur a terme durant el segon i tercer trimestre, va ajudar l’alumnat a consolidar-se com a grup, a saber treballar entre ells i respectar-se, a adonar-se que tots eren necessaris i que s’havien d’ajudar per poder veure acabada la seva tasca.

Al final del projecte es va presentar l’obra en escena als grups de P5 de les escoles de primària d’on procedien molts d’ells, amb tot el que això comportava de nerviosisme, motivació, il·lusió, companyonia, saber estar, poder demostrar el que havien après…

Els alumnes van veure com el treball que havien fet durant dos trimestres feia somriure els infants més petits, cosa que els va augmentar l’autoestima, els va potenciar el treball cooperatiu i de grup, i va donar un sentit més complet als seus aprenentatges.

Susana Carmona
Departament de Diversitat i Psicopedagogia