Objectiu: aprovar al setembre

Durant tres setmanes del mes de juliol, les aules de 57 centres públics i concertats de la ciutat s’han mantingut obertes per acollir els 2.280 alumnes de secundària que han participat en el programa l’Èxit 1 Reforç d’Estiu. Amb aquesta iniciativa el Consorci d’Educació ha donat suport a l’alumnat de secundària que té més de dues assignatures suspeses al juny i que s’ha de presentar a la recuperació al setembre.

L’experiència ha aprofitat l’estructura i la metodologia de funcionament del programa Èxit 1 de reforç escolar que es duu a terme durant el curs i ha tingut com a figures fonamentals els amics@grans. En grups petits, en molts casos especialitzats en ciències o lletres, els amics@grans han ajudat els nois i noies a fer els dossiers d’activitats i a preparar-se els exàmens de les assignatures suspeses, amb el suport dels coordinadors/es.

En l’espera dels resultats al setembre, aquesta experiència pilot ha rebut una valoració molt positiva per part de tots els col·lectius que hi han participat. Tots coincideixen a destacar que la motivació de l’alumnat, la implicació i el suport dels centres i la bona feina dels amics@grans i els/les coordinadors/es han estat aspectes clau per al bon funcionament de l’activitat.

Parlem amb Alexis Jiménez, coordinador de zona i referent del programa Èxit 1 Reforç d’Estiu; Xavier Murillo, coordinador pedagògic de l’Institut Sant Andreu, i Pol Roig, coordinador de l’equip d’amics@grans de l’Èxit 1 Reforç d’Estiu als instituts Montjuïc i Bosc de Montjuïc).

Alexis Jiménez, coordinador de zona i referent del programa Exit 1 Reforç d’Estiu (Repesca)

alexis

Heu fet una valoració molt positiva de l’experiència.

Sí, n’estem molt satisfets. De cara a l’any que ve ja hem vist moltes coses que podem millorar, però ha funcionat molt bé. No hi ha hagut absentisme, els alumnes han vingut molt motivats, l’organització i el funcionament han anat molt bé, els centres s’hi han implicat molt i ens ha donat totes les facilitats per fer l’activitat, hem tingut molt bona resposta de les famílies, els amics grans s’hi han abocat… El fet que hi hagi molta entesa entre nosaltres ens ha facilitat molt la feina, perquè teníem el doble d’instituts que durant el curs amb l’Èxit 1. I les variables per escollir els amics grans també eren més complexes, ja que calia que tinguessin un perfil concret per poder donar suport a alumnat de primer a quart d’ESO i especialitzats en lletres o ciències…

Per què creus que l’alumnat ha vingut tan motivat?

Al principi segurament la seva motivació no era gaire alta, perquè això de venir a fer classes al juliol no ve gens de gust. Però quan han vist que els amics grans tenien un pla treball molt determinat, s’han adonat que realment tot estava enfocat a un objectiu clar: aprovar al setembre. El percentatge d’assistència ha estat molt elevat entre un tipus d’alumnat que suspèn assignatures, i moltes vegades justament per temes d’actitud.

Hi ha ajudat molt el perfil d’alumnat que han buscat els tutors, que en general ha estat molt indicat. En alguns casos hi ha hagut alumnes amb moltes més assignatures suspeses que les quatre que s’havia acordat al principi, però també enteníem que hi ha un perfil d’alumnes, sobretot en determinades zones, que si no haguessin vingut no haurien treballat tant.

Com han treballat el reforç els amics@grans?

Es va establir un pla de treball amb cada alumne, i a partir del compromís de cadascun s’ha anat programant la seva feina diària. Ells mateixos s’han obligat a treballar, a aprofitar el suport que han tingut dels amics grans… Des del primer dia s’han fet petites tutories (hi havia uns deu alumnes per un amic gran) i els alumnes han assumit compromisos de treball per a aquestes tres setmanes i s’han posat unes fites concretes que s’han anat revisant. La confiança ha estat clau des del primer dia amb aquestes petites tutories.

Com us han acollit als centres?

Ens han donat totes les facilitats. Han vist que tot estava molt ben organitzat i que funcionava molt bé, amb la funció molt definida dels amics@grans i el suport dels coordinadors/es… I han confiat molt en nosaltres. Sense el seu suport hauria estat molt més complicat. Quan faltaven els alumnes, les direccions s’hi interessaven i s’oferien a parlar amb les famílies; quan algun alumnes tenia dificultats amb els dossiers o alguna cosa que no estava clara, es posaven en contacte amb els tutors… Ens han facilitat tot allò que hem anat veient que ens permetia millorar l’atenció dels alumnes.

I les famílies?

Les famílies també s’hi han implicat molt. Quan hem trucat per dir que algun alumne no venia, també han respòs molt bé, millor que durant el curs… Han vist que s’havien desplegat mitjans perquè les coses funcionessin i hem tingut la sensació que s’ho han pres més seriosament que durant el curs amb l’Èxit. Les coses funcionen bé quan totes les parts implicades en l’educació treballen juntes, com en aquest cas.

Com us heu organitzat als centres?

S’han creat equips de treball que feien dos torns, de 9 a 11 h i de 12 a 14 h, a dos centres diferents que intentàvem que fossin propers. Cadascun d’aquests equips estava format per un nombre d’amics grans variable en funció de les necessitats de cada centre, comptant que aproximadament hi havia un amic gran per cada deu alumnes, un coordinador i també un coordinador de zona com jo, que ens ocupàvem de deu centres. Com que les necessitats podien variar molt d’un centre a un altre, hi hagut amics grans que només feien un torn en un institut, però aleshores feien substitucions en altres centres quan hi havia baixes.

Estem molt satisfets amb el seu grau d’implicació. S’han quedat moltes estones al final de les sessions per acabar de coordinar-se entre ells. En alguns centres ens organitzàvem per nivells, però en altres per matèries, de manera que la primera hora de reforç els alumnes feien ciències amb un amic gran de ciències i la segona feien lletres amb un altre… Aquesta paciència d’anar fent ha fet que això funcioni.

Es preveu fer alguna sessió més de reforç abans dels exàmens?

Sí. A tots els centres es fa una sessió de rebuda al setembre per veure com ha anat, si s’ha acabat la feina, si els ha estat útil el pla de treball que han fet amb l’amic gran. Cada amic@gran farà un informe de cada assignatura que passarà al tutor/a de cada alumne.

Hem reforçat molt la planificació i la programació de la feina a l’agost amb els alumnes. Enteníem que és una cosa amb què tenen dificultats, i volíem aportar-hi el nostre granet de sorra. I d’altra banda, l’últim dia hem acompanyat els nois i noies a les biblioteques perquè coneguin aquest recurs i el puguin aprofitar com a espai de treball durant l’estiu.

Xavier Murillo, coordinador pedagògic de l’Institut Sant Andreu

130719_Exit1_Repesca_estiu_entrevistes_DSC_0060Quins criteris de selecció de l’alumnat vau seguir?

Vam triar una quarantena d’alumnes amb possibilitats reals d’aprovar, que tenien entre dues i cinc matèries suspeses. Amb l’excepció d’algun cas puntual de necessitats educatives especials, com el d’un alumne amb set o vuit assignatures que en principi rebutjava ambients d’atenció no normalitzats, i aquí ens ha funcionat molt bé. Tot i que en general hem seguit els principis que marcava la convocatòria del Consorci, vam pensar que en aquest cas li aniria bé adquirir una dinàmica de treball per prendre consciència que tenia la possibilitat de treballar bé, i sabíem que a casa de manera autònoma no aconseguiria aquesta rutina.

Com valoreu el funcionament de l’Èxit 1 Reforç d’Estiu?

Molt bé, molt millor que l’Èxit 1 durant el curs. Però és clar, s’ha de contextualitzar, perquè durant l’any estan cansats després d’una jornada de treball, i els perfils d’alumnat no són els mateixos. L’avantatge d’ara és que els seus objectius són molt clars: passar de curs. S’han cregut que això els ha facilitat fer els deures d’estiu i les tasques estan molt definides. Això ha afavorit aquesta dinàmica.

Com heu preparat els dossiers d’activitats?

Cada departament penja al Moodle els materials elaborats o actualitzats que, si cal, els alumnes s’imprimeixen. En alguns casos concrets, aquest material per treballar ha estat més personalitzat, sobretot en les matèries que el percentatge de suspesos és menor.

Creieu que ha estat útil per a l’alumnat?

Al principi no ho teníem clar, perquè no ho havíem fet mai, això de tenir alumnes al centre al juliol. Però ha funcionat de meravella. Sobretot per l’ambient de treball que hi ha hagut, ni ens adonàvem quan entraven… L’últim dia vam passar una enquesta de satisfacció als alumnes i els resultats han estat molt positius. Sobretot han valorat molt bé els amics@grans, s’han sentit molt ben tractats, i en només tres setmanes han establert molta complicitat amb ells. També han valorat molt bé l’aprofitament que han fet aquests dies.

Hi haurà un seguiment durant l’agost, abans de l’examen?

Els amics@grans han fet un pla de treball amb cada alumne per a aquest estiu. Han pres nota dels correus electrònics dels alumnes i els faran una mica de seguiment durant l’agost. El 30 d’agost es farà una sessió de dues hores per veure com ho tenen, preparar una mica els exàmens, repassar i donar-los algunes indicacions d’última hora. Primer es va acordar que seria el 2 de setembre, però com que ja tindran exàmens i ho veiem just hem decidit avançar-ho al 30 d’agost. Nosaltres ja serem aquí i rebrem els amics@grans.

L’experiència ha superat les vostres expectatives…

Aquí, sí. La clau ha estat tenir uns objectius molt definits. Ells s’ho han cregut, han vist que tenien un espai per a ells sols i han estat tranquils, molt ben atesos pels amics grans. I també ha estat important saber que això els condiciona que puguin continuar l’any que ve o repetir. En alguns casos van posar resistència al principi quan els ho vam dir i van ser els pares els que hi van insistir, però al cap de dos dies ja venien molt contents.

Pol Roig, coordinador de l’equip d’amics@grans de l’Èxit 1 Reforç d’Estiu als instituts Montjuïc i Bosc de Montjuïc

130717_Exit_REpesca_esiu_ins_montjuic_DSC_0020Com us heu organitzat a l’hora de treballar?

En el cas de l’Institut Montjuïc tenim cinc amics@grans i una quarantena d’alumnes, dividits bàsicament en dos grans grups de primer i de tercer d’ESO, amb dues amigues@grans de suport a cadascun. També hi ha un grup més reduït de segon d’ESO amb un altre amic@gran. I jo mateix, com a coordinador, que vaig passant per les classes i els faig suport quan em necessiten, a banda d’altres temes de gestió que faig, com el control d’assistència i les trucades a pares. Hem vist que aquí no tenia sentit dividir els grups en ciències i lletres perquè els alumnes tenen moltes assignatures suspeses, per sobre de la mitjana. El que hem intentat és que, dels dos amics grans que s’han fet càrrec de cada grup, un domini les lletres i l’altre les ciències.

En canvi, l’Institut Bosc de Montjuïc és una realitat totalment diferent. Teníem només disset alumnes i amb menys assignatures suspeses. Allà sí que els hem dividit en dos grups: un de primer i segon d’ESO, i un altre de tercer i quart d’ESO. A primera hora, els amics grans que dominaven les ciències han estat amb un grup i els que feien les lletres amb un altre, d’aquesta manera a segona hora canviaven i els que havien treballat ciències feien lletres i a la inversa.

Els alumnes han vingut molt motivats…

Sí. Ara tenen una motivació extra, en una situació que saben que si no aproven repetiran. També tenen la pressió de casa, perquè és l’última oportunitat que tenen per aprovar. I això també ens facilita molt la feina. Han estat molt puntuals, fins i tot alguns han vingut deu minuts abans. S’ha notat la intenció de canviar les coses. Saben que si fan aquí la feina, a casa no l’hauran de fer. Puc dir, per exemple, que el grup de primer d’ESO, la majoria dels quals vénen durant el curs, han treballat moltíssim més. Han vingut amb una actitud diferent, han fet molta feina cada dia i han canviat molt la dinàmica que hi havia durant el curs.

Com han preparat els tutors la feina d’estiu de l’alumnat?

Ens han donat el dossier d’activitats que havien de fer durant l’estiu. I nosaltres el que hem prioritzat és que acabessin aquesta feina. Al setembre el més important és presentar aquest dossier. Si després fan un examen ni que sigui regular, ja tenen possibilitats d’aprovar. I aquí ens hem centrat sobretot a fer els dossiers, i els nois i noies que els han acabat els hem ajudat a preparar els exàmens.

Els centres s’han implicat molt en el projecte…

Sí. Ens ha donat totes les facilitats, tant durant el curs com ara. Tant en els problemes amb alumnes, com a l’hora de parlar amb famílies… Tant per part de l’equip del centre, com de les persones que són a recepció, que ens han facilitat tot el que hem necessitat: fotocòpies, llibres, ordinadors portàtils…, tot el que demanàvem ens ho han donat. Estem molt contents.

I les famílies?

Quan algú ha faltat, hem trucat als alumnes a casa. Però no ha calgut fer-ho gaire sovint perquè l’assistència ha estat molt regular. Més que durant l’any. Pel fet de ser un horari de matí, els alumnes estan més descansats que durant el curs.

Us heu de veure al setembre, abans dels exàmens?

Sí. A l’Institut Montjuïc tornarem un parell de dies, el 2 i 3 de setembre, i al Bosc de Montjuïc hi anem el 29 i 30 d’agost. Serà una última sessió per acabar de comprovar que han fet la feina que no han pogut acabar aquests dies, corregir algun dossier si cal, respondre dubtes… I si tenim temps, en algun cas, prepararem l’examen. De fet, aquests darrers dies de juliol als alumnes que ja havien acabat la feina els preparàvem algun examen de prova, perquè veiessin com estaven, si havien entès les coses…

Com valoreu la feina que han fet els alumnes aquestes tres setmanes?

Els hem donat una petita empenta. Ja tenen la feina feta i es poden dedicar a preparar els exàmens, i això els ajudarà molt a recuperar les assignatures Una persona que durant l’estiu s’ha esforçat, ha fet el dossier i ha estudiat una mica ho ha de fer molt malament per suspendre.

Però no tots aprovaran. Hi ha nois i noies que tenen un nivell molt baix i en aquests casos en dues setmanes no podem fer la feina que no s’ha fet durant el curs. A l’Institut Montjuïc hi ha algun noi o noia amb força assignatures per recuperar i és impossible que les puguin recuperar totes. Però, fins i tot en aquests casos, només el fet de venir aquí, haver aprofitat el temps i haver adquirit un hàbit de treball, ja és positiu per a ells, tot un èxit.