La importància de l’educació musical per a la formació humana

El projecte musical de l’Escola de la Concepció.

L’Escola de la Concepció té un projecte musical que promou que els nens i nenes d’infantil i primària desenvolupin la sensibilitat musical, mentre treballen també valors com la solidaritat, la diversitat i la cooperació. Contribuïm a la formació d’un esperit crític envers les diferents manifestacions musicals i envers un mateix.

P1070671blocTenim quatre big bands que estan formades per les classes de 3r, 4t, 5è i 6è.

El nostre objectiu en aquest projecte es basa principalment en la voluntat de contribuir a la tasca socioeducativa que fem a l’Escola de la Concepció, creant un espai de treball i experimentació a través de la música.
Dos dels pilars bàsics de l’educació són aprendre a ser, és a dir, la capacitat de desenvolupar-se personalment, i aprendre a viure junts, que és la base per a la cohesió social. Creiem que l’educació musical té una importància cabdal en aquests dos pilars, ja que fa possible la integració en la societat, conèixer i respectar la diferència, i promoure noves formes d’expressió i de comunicació.

Aquest projecte consisteix a donar als alumnes una àmplia formació musical integrada dins l’ensenyament reglat, que s’inicia en l’etapa d’infantil amb el coneixement del llenguatge musical i l’aprenentatge de l’expressió mitjançant la dansa i el cant, i que a partir del 3r curs de primària es concreta en l’aprenentatge individual d’un instrument i en la participació en una banda instrumental en forma de big band, que es correspon amb el grup classe i de la qual formen part tots els nens i nenes. N’és el resultat la coexistència de quatre big bands dins l’escola, corresponents als cursos de 3r a 6è de primària. Els instruments que s’hi imparteixen són: flauta travessera, clarinet, saxo, trompeta, trombó, piano, teclat, guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria i percussió.

IMG_3042blocFa set anys, l’AMPA de l’escola va crear el Premi Patxín. L’objectiu d’aquest premi és promoure i organitzar un acte reivindicatiu i lúdic per a la comunitat educativa de l’escola i el barri; culminar i concretar la preparació musical feta al llarg del curs amb el contacte i la supervisió de professionals de la música; facilitar l’intercanvi de vivències amb les famílies, la comunitat educativa, el barri, enriquint les relacions del grup i afavorint l’arrelament de cadascú dins el col·lectiu; i crear un espai on famílies, alumnes i equip docent gaudeixin tots junts de la música i del treball fet per tota la comunitat educativa.

La programació de l’acte consisteix en l’actuació pública de les quatre big bands de l’escola acompanyades dels padrins d’aquell curs (músics de jazz), seguida del lliurament del premi a les formacions musicals i, com a cloenda de la festa, un aperitiu de «postres de músic».
Des que es va crear el Premi Patxín, ens han apadrinat la Locomotora Negra, la Vella Dixieland, la Sant Andreu Jazz Band, Aldo Caviglia, Ignasi Terraza, Carme Canela i, aquest últim any, Sergi Vergés.

Núria Domingo Monclús
Directora de l’Escola de la Concepció

P1120145bloc

«Vaig rebre amb molt d’orgull el Premi Patxín que atorga l’Escola de la Concepció de Barcelona. La tasca que desenvolupen és magnífica i, per desgràcia, molt infreqüent dins del panorama docent del país. Esperem que, a poc a poc, i amb el suport de qui l’ha de donar, la idea prengui volada i s’estengui a més escoles de la ciutat. Jo vaig créixer a la que crec que era l’única escola de la ciutat que als anys setanta disposava d’una banda de música (per bé que com a activitat extracurricular), i sé de primera mà què significa això, no només per a la formació musical d’un infants, sinó en especial per a la seva formació humana. Moltes felicitats per la tasca i gràcies per tot.»

Sergi Vergés
Director de la Big Band del Liceu de Barcelona