«2L4W», la importància de la motivació

«2L4W, Too Late For Wasting» és un projecte de moda sostenible i de fabricació digital desenvolupat per alumnat de 1r de batxillerat de l’Escola d’Art La Industrial, en col·laboració amb l’Ateneu de Fabricació de Gràcia. El projecte, que s’ha dut a terme en el marc de la matèria de Dibuix Tècnic trencant amb la tradicional classe d’escaire i cartabó, ha permès als estudiants digitalitzar les seves idees per convertir-les en productes reals útils per a la societat. Per a l’alumnat ha estat tan motivador, que s’ha allargat quatre mesos més del que inicialment estava previst.

A l’Escola d’Art La Industrial, la matèria de Dibuix Tècnic de primer de batxillerat s’ha hagut de reorientar per despertar en l’alumnat més interès per una representació tècnica d’una creació artística. La tradicional classe d’escaire i cartabó ha evolucionat cap a una matèria de dibuix assistit per ordinador en què l’alumnat aprèn a representar les seves idees en dues i tres dimensions.

Atès que la matèria forma part de l’itinerari de Disseny (un dels tres camins que ofereix l’escola, juntament amb el d’Audiovisual i l’Artístic), els projectes ja no giren a l’entorn de figures abstractes, sinó del desenvolupament d’elements i objectes reals creats per ells i elles mateixes: un logo, una cadira, un personatge d’animació, un apartament…

El nostre alumnat ha crescut envoltat de tecnologia i no és estrany que es trobin còmodes en aquest entorn. És molt gratificant per a la seva professora, Gala Duran, veure com l’alumnat afronta el descobriment d’un nou entorn amb molta facilitat i motivació.

El paper clau de l’Ateneu de Fabricació de Gràcia en el projecte

L’Ateneu de Fabricació de Gràcia és l’espai on es va desenvolupar el projecte i hi ha tingut un paper molt important, ja que ha permès als alumnes veure què poden fer amb allò que dibuixen, com ara imprimir una figura en tres dimensions, tallar o gravar un dibuix sobre un material, brodar sobre una tela… Forma part de la xarxa d’ateneus de fabricació de la ciutat —que són espais oberts a la ciutadania i a la comunitat educativa per divulgar la tecnologia i la ciència a través de la fabricació digital—,  està vinculat a l’àmbit del disseny, l’art i l’artesania, i està especialitzat en el món de la moda, ja que disposa d’un taller tèxtil amb màquines de cosir, brodadores digitals i talladora de vinils, màquines que no tots els ateneus tenen.

Ja fa un cert temps que l’escola està en contacte amb els ateneus de fabricació digital, i el curs 2021-2022 va participar en el seu programa pedagògic a través de la Convocatòria Unificada de Programes del Consorci d’Educació.

Un projecte de moda sense gènere, sostenible i futurista

 Inicialment es va establir un calendari de dos mesos per al projecte, però l’alumnat es va engrescar tant, que vam decidir d’allargar-lo quatre mesos més.

A partir d’una pluja d’idees, els vint-i-dos alumnes que formen la classe van decidir quina seria la temàtica i els límits del projecte durant les dues primeres sessions. Van sorgir interessos a l’entorn del disseny de moda, el moviment genderless (moda sense gènere) i un context de futur distòpic on no hi ha recursos i, per tant, cal reaprofitar materials.

Més endavant se’ls va demanar que portessin roba i objectes en desús o malmesos de casa o botigues de segona mà com a material base de les seves peces: disfresses de quan eren petits que ja no feien servir, roba que no es posaven perquè no els agradava, objectes trencats…, amb la finalitat de donar-los una nova vida.

Al llarg de les sessions van experimentar amb les màquines de l’ateneu de fabricació, element clau del projecte, i van poder conèixer-ne les possibilitats. Van digitalitzar les seves idees i conceptes finals per convertir-los en productes físics útils per a una societat del present i del futur. Els objectius del projecte es van concretar a fomentar la reflexió sobre un sector molt contaminant com és el de la moda, i a treballar la creativitat i l’aprenentatge cooperatiu, les competències digitals, la comunicació, la recerca…

El projecte es va tancar amb una col·lecció constituïda per set peces de roba i una col·lecció de set accessoris que acompanyen les peces, sense gènere, elaborada a partir de roba en desús, amb una intervenció digital en cadascuna de les peces i amb una estètica que ells i elles van concebre com a «futurista».

El projecte interminable

Un cop van acabar la col·lecció, l’alumnat es va mobilitzar per poder fer una sessió de fotos amb ells i elles mateixos com a models, maquilladors i càmeres.

Amb aquest material van elaborar un dossier que explicava el procés, i alhora van presentar  el seu outf final a la professora i a l’Ateneu a tall de memòria. Per poder-ho fer, van haver de pensar un nom per a la col·lecció, «2L4W: Too Late For Wasting» (‘massa tard per gastar’), títol amb el qual feien reflexionar sobre aquesta problemàtica el públic que veia les seves creacions.

Com a resposta a la invitació de l’Ateneu de Fabricació de Gràcia, el matí del dissabte 14 de maig de 2022, l’alumnat va presentar la seva col·lecció en l’acte d’inauguració. En aquest acte, cadascú hi va aportar el seu talent: un alumne va punxar la música, altres van estampar samarretes amb el logotip que havien creat, altres es van encarregar de l’organització de l’esdeveniment, altres es van fer càrrec dels efectes especials que acompanyaven la desfilada i altres van preparar un discurs per presenta-la.

Transcendència

Gràcies al material que havien creat i a la implicació i el temps que hi van dedicar —tant l’alumnat com la professora—, ha esdevingut una experiència que s’ha compartit posteriorment com a cas pràctic de capacitació digital a l’aula, en dos esdeveniments: la 8a Conferència Internacional d’Aprenentatge STEAMConf (14 d’octubre de 2022) i el MakerFest (17 de novembre de 2022).

 

Gala Duran és professora de disseny, dibuix tècnic aplicat i TReC a batxillerat a l’Escola Art La Industrial