El programa MUS-E a l’Escola Mediterrània

El programa MUS-E va néixer de la iniciativa del violinista Yehudi Menuhin (1916-1999) en col•laboració amb Werner Schmitt, director de l’Escola del Conservatori de Berna, partint de la idea de Zoltán Kodály (1882-1967) segons la qual la música havia de formar part de l’educació quotidiana i tothom hi havia de tenir accés.