Al servei de qui?

En aquest número de Fer Escola a Barcelona reproduïm un extens resum de converses mantingudes amb deu directors i directores de centres escolars de la ciutat. En aquestes entrevistes hi ha moltes coincidències pel que fa a opinions i criteris referents a les condicions necessàries per dur a terme la tasca de direcció i poder


Televisió: informació o desinformació?

En els darrers anys els informatius televisius han evolucionat i cerquen més l’entreteniment que la mateixa informació. D’aquesta manera, actualment, aquests espais són, en molts casos, molt més propers als magazins que als veritables noticiaris. Atès que la major part de la informació que rep la majoria de la gent és a través de la