Voluntaris lingüístics: una experiència enriquidora

Som a la Universitat Pompeu Fabra, on enguany es fa el curs de formació dirigit a voluntaris lingüístics que col·laboraran, durant aquest curs escolar, amb alguns centres docents de la ciutat en la pràctica oral de l’anglès a les aules.

Els voluntaris que aquest any han escollit Barcelona per ampliar els seus estudis
Els voluntaris que enguany han escollit Barcelona per ampliar els seus estudis obtindran un certificat lliurat pel Consorci que acreditarà la seva tasca de col·laboració.

Nois i noies –moltes més noies que nois– van entrant a l’aula discretament. Són estudiants del darrer any de grau provinents de set universitats públiques dels Estats Units. Crida l’atenció el seu aspecte físic que, en absolut, en conjunt, fa pensar en el model nord-americà estereotipat: de fet, podria ser un grup de joves de qualsevol institut o universitat d’aquí.

“Ha estat un privilegi treballar amb els mestres i els alumnes cada setmana”

Aquest és el segon any consecutiu que es materialitza aquest projecte, fruit d’un conveni de col·laboració entre l’àrea de Serveis Educatius del Consorci d’Educació de Barcelona i el Consortium for Advanced Studies in Barcelona (CASB). La valoració que han fet les dues entitats del darrer curs és molt positiva. Mitjançant aquest acord de col·laboració, diversos centres educatius de la ciutat han vist reforçat el seu programa de foment de les llengües estrangeres –en aquest cas l’anglesa– i un grup de 16 joves nord-americans han pogut conèixer millor el sistema educatiu català i tenir contacte directe amb els mestres i la canalla.

En Jeffrey, de la Brown University, el curs passat va realitzar la seva tasca de voluntariat a l’escola Bogatell i opina que “parlar amb els nens ha estat el més gratificant de la meva estada a Barcelona”. La Hannah, de la University of Chicago, té també un molt bon record de la seva experiència viscuda a l’escola El Polvorí: “Ha estat un privilegi treballar amb els mestres i els alumnes cada setmana. Ho considero una de les experiències més importants i enriquidores que he viscut a Barcelona.” La mateixa Hannah reflecteix també en les seves opinions el bon acolliment que ha rebut per part del centre on ha treballat: “Poder participar en les classes és una bona oportunitat per a observar els professors i aprendre sobre el sistema educatiu català. A més, el personal docent del centre sempre m’ha tingut present i m’ha inclòs en les seves converses.”

Gràcies a una beca, aquests nois i noies han pogut escollir universitats com la UAB, la UB o la UPF per ampliar els seus estudis durant un any de la seva carrera universitària. En aquest temps varen compartir aquests estudis amb l’opció de voluntariat lingüístic en centres de primària, secundària i el Camp d’Aprenentatge. La seva feina en aquests centres va ser diversa: des d’explicar contes o fer pràctiques de vocabulari, fins a treballar amb petits grups sobre temes concrets o fer visites guiades en anglès per Barcelona o Tarragona, com és el cas de la Chris, que va realitzar el seu voluntariat en el Camp d’Aprenentatge. Precisament, a partir d’enguany, el Camp d’Aprenentatge serà l’encarregat d’organitzar les visites guiades perquè aquests nois i noies coneguin millor la ciutat.

Un nou curs, un nou repte

El curs de formació dels nous voluntaris comença amb unes paraules de benvinguda per part de Juanjo Romero, director resident del CASB. Ho fa en català. Aviat aquests voluntaris lingüístics també el començaran a parlar. Juanjo Romero ens explica un dels objectius del CASB: “Treballem per fomentar la difusió i el desenvolupament de programes d’intercanvi d’estudiants universitaris i d’educació superior, docents i altres membres del personal acadèmic entre institucions d’educació superior dels Estats Units i de Barcelona.”

Curs de formació dels voluntaris.
Curs de formació dels voluntaris.

Per part del Consorci, la persona que ha coordinat aquest projecte de col·laboració és Anna Coll, responsable del Pla experimental de llengües estrangeres dins de l’àrea de Serveis Educatius. Mercè Canosa, cap de l’àrea ens comenta que el seguiment i l’avaluació de la feina feta fins ara, que inclou qüestionaris i entrevistes, tant dirigides als centres acollidors com als voluntaris, “han permès introduir petites modificacions en el programa d’actuació dissenyat per a aquest curs que fan pensar a millorar els resultats obtinguts en el primer any d’aplicació del conveni”.

Josep Maria Ferrer, assessor LIC, és el responsable del curs de formació. Els parla de les particularitats del sistema educatiu a Catalunya, de la feina que s’espera d’un voluntari lingüístic… Els nois i les noies escolten, prenen notes… Després emplenaran unes fitxes que ajudaran que se’ls pugui assignar el centre més adequat a les seves característiques personals. Els centres que gaudiran d’aquest servei són designats pel Consorci segons el projecte de centre i la disponibilitat d’aquests per a acollir-los.

Els voluntaris lingüístics que durant el curs 2008-2009 col·laboraren en 9 escoles de Barcelona.
Els voluntaris lingüístics que durant el curs 2008-2009 col·laboraren en 9 escoles de Barcelona.

Els curs de formació segueix. D’aquí a pocs dies, aquests voluntaris lingüístics, com ho van fer els seus companys el curs passat, col·laboraran amb mestres i professors en les classes de llengua anglesa d’escoles i instituts de Barcelona, i coneixeran millor com funcionen aquests centres, els seus alumnes i la ciutat que ells mateixos han escollit per ampliar estudis. De ben segur que tant el personal docent amb qui treballaran i la canalla amb qui tractaran podran també conèixer millor uns estudiants, voluntaris, que representen una cultura que sovint ens arriba excessivament estereotipada.

Joan Simó
Coordinador del blog i tècnic de comunicació del CEB