Let’s music in English!

El treball per grups cooperatius, per projectes, l’aprenentatge significatiu, l’alumne que intervé com a agent actiu en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge… Aquests conceptes, que trobem sovint en la literatura pedagògica i que ens semblen molt abstractes, són ben senzills d’aplicar i fan molt més eficaç la tasca del docent i de l’alumnat.