Televisió: informació o desinformació?

En els darrers anys els informatius televisius han evolucionat i cerquen més l’entreteniment que la mateixa informació. D’aquesta manera, actualment, aquests espais són, en molts casos, molt més propers als magazins que als veritables noticiaris. Atès que la major part de la informació que rep la majoria de la gent és a través de la