Reflexions personals des de l’escola concertada

Ara fa més de vint-i-cinc anys vaig començar a treballar a l’escola Virolai, un centre concertat situat molt a prop del parc Güell, al districte d’Horta-Guinardó. Hi vaig entrar, tot just acabada la carrera, perquè un amic me la va recomanar, i hi vaig trobar un projecte educatiu singular, amb el qual m’he sentit identificada, i un grup de persones amb qui he après i crescut com a professional i amb qui he compartit –i compartim– molts reptes i projectes. Des de fa quinze anys sóc la responsable de la direcció del centre.

Cal dir que, com molts altres professionals, vaig començar a treballar en un centre concertat per circumstàncies casuals, però considero que és molt positiva la xarxa de centres educatius públics, concertats i privats que, per la nostra història, hi ha a Catalunya. Aquesta xarxa presenta una oferta educativa de qualitat i ha de possibilitar, sempre sota uns criteris d’equitat, la tria, per part de les famílies, del centre que considerin més adient per a l’educació dels seus fills i filles. I cal dir que les opcions de les famílies, i això es constata en els fulls de preinscripció, no solen fer una tria global per la pública o la concertada, sinó que escullen, entre les vuit opcions, els centres que consideren que són els millors per a l’educació dels seus fills. I aquesta decisió de les famílies, encara s’omple més de sentit amb l’aplicació del que estableix la LEC pel que fa a la importància d’establir per escrit el compromís de les famílies amb l’educació dels seus fills.

Pel projecte educatiu de la nostra escola, participem en moltes iniciatives de la ciutat i de país perquè considerem que ens faciliten entorns per a educar en la pràctica els nostres alumnes perquè siguin ciutadans i ciutadanes competents i compromesos. El treball en aquests projectes, juntament amb altres professionals de l’educació de centres concertats i públics, ens ha permès establir molts contactes personals i professionals. La nostra participació com a representants de centres concertats en diferents òrgans, com els consells escolars de districte i de ciutat, en altres comissions o en associacions com el Fòrum d’Administradors de l’Educació –que aglutina persones de diferents entorns vinculades a la gestió de centres educatius–, ens ha facilitat l’intercanvi i el coneixement de la realitat de professionals de l’educació de centres públics i privats d’una manera més propera.

Coral Regí
Directora de l’escola Virolai