Pedagogia: el deure de resistir

De resultes del debat intern mantingut al Fòrum Èxit escolar per a tothom (dins el Projecte Educatiu de la ciutat de Barcelona), us recomano el llibre Pedagogia: el deure de resistir (2009) del professor francès Philippe Meirieu, traduït al català per l’associació de mestres Rosa Sensat. L’autor presenta una reflexió, ben documentada i que no defuig el risc, sobre la importància social de l’ensenyament i la pedagogia en la construcció de la democràcia, defensant un pensament i una pràctica docents basats en la diferència, l’ètica i la solidesa.

pedagogia_el_deure_de_resistirMeirieu hi reivindica la pedagogia com a procés de creació de modalitats d’aprenentatge que uneix mètodes tradicionals i actius en un desplegament del treball educatiu que ha de tenir la valentia de crear. Segons l’autor, la finalitat de la pedagogia és que l’Escola ensenyi als alumnes a “expressar i estructurar punts de vista, a identificar els fets i a descobrir els marges de maniobra, a descobrir les palanques i les apostes en els col·lectius”. És des d’aquest punt de vista que la pedagogia està relacionada amb la democràcia, en el sentit de la formació d’una ciutadania educada en la racionalitat, “en la comprensió dels problemes col·lectius, capaços de prendre distància amb tots els dogmatismes i de definir junts el bé comú”. Amb aquest propòsit, a l’Escola li cal lluitar també contra la “telecràcia”, i la infantilització alienadora en els joves. En desacord amb la disgregació de l’individu promoguda per una lògica del màrqueting que condueix al “grau zero de pensament”, l’Escola ha de permetre, en canvi, de construir espais de treball efectiu sobre disciplines, textos i documents exigents, afavorint la concentració i la construcció, que formin els joves en l’elaboració del propi projecte vital i del col·lectiu. Per això Meirieu reivindica el treball amb projectes, que té com a objectiu bàsic la construcció tant individual com social dels alumnes, i minva models heretats de lideratges totalitzadors. És aleshores en aquest plantejament que hi troba la clau per reinventar el concepte d’autoritat.

Marta Prunés, professora