Art i diferència

La literatura, i l’art en general, està constituïda per la diversitat: diversitat de mirades sobre el món, diversitat formal o experimental, pluralitat d’ètiques i estètiques, tot i que aquestes són agrupables, i prova d’això en són els moviments artístics o la formació de grups o tendències.


Activitats culturals: la literatura i les altres arts

Com a professora he promogut la programació de visites artístiques en el marc de les assignatures de lletres, d’acord també amb la tendència al comparativisme interartístic de l’actual ordenació dels currículums de l’ESO i el batxillerat.


Josep Pla i la comèdia humana

Llegir Josep Pla és redescobrir una escriptura virtuosa, en què construcció lingüística i literària, i una visió aprofundida d’un petit país, que representa l’universal i més comú, drecen en la nostra imaginació un relat de ficció que ens du a reconèixer la nostra societat.


Visions i cants de Joan Maragall

Per a Joan Maragall la poesia va ser un mitjà d’aproximació a l’ideal, en una combinació de tradició i modernitat, desplegant una independència crítica pròpia com a poeta i intel·lectual.


La Nova Cançó. La veu d’un poble

Fins al 31 d’octubre podeu visitar encara l’exposició «La Nova Cançó» al Museu d’Història de Catalunya, una mostra molt ben organitzada que insereix l’espectador en un circuit participatiu que evoca el fenomen de la Nova Cançó


Pedagogia: el deure de resistir

De resultes del debat intern mantingut al Fòrum Èxit escolar per a tothom (dins el Projecte Educatiu de la ciutat de Barcelona), us recomano el llibre Pedagogia: el deure de resistir (2009) del professor francès Philippe Meirieu, traduït al català per l’associació de mestres Rosa Sensat. L’autor presenta una reflexió, ben documentada i que no