Escola Splai: l’anglès més enllà de l’aula

En el curs 2006-07, l’Escola Splai va veure la necessitat de destinar més hores a l’anglès,augmentar les sessions desdoblades i ampliar l’àmbit d’ús de la llengua anglesa més enllà de les sessions lectives a l’aula. Per això ens van concedir el PELE (2007-10) amb l’objectiu d’assolir «La integració de les TIC a l’aula per millorar l’expressió oral en anglès».

Activitat anglès

Arran d’aquest fet i gràcies a la dotació i la formació proporcionades pel Departament d’Educació, vam intentar redefinir i seqüenciar la manera de treballar a les sessions de mig grup per aconseguir que els alumnes augmentessin el nombre de produccions orals en anglès. Vam adquirir una pissarra digital, micròfons i una càmera de vídeo i vam elaborar uns quants PowerPoint explicatius amb situacions comunicatives diverses (al restaurant, programes del temps, orientació per Londres, entrevistes…). Actualment ja disposem de més de 5.700 enregistraments, elaborats emprant els programes Audacity i Pinnacle Studio, després de fer un treball previ de pronunciació i fonètica i de veure models realitzats pels alumnes del curs anterior.

Cada alumne pot veure a casa les seves produccions orals en un DVD que se li lliura al final de l’etapa d’educació primària.

El bloc d’anglès

L’any següent (2007-08) va sorgir la idea de gravar en vídeo les cançons interpretades pels alumnes de cicle inicial i de crear el bloc d’anglès de l’Escola Splai per publicar les produccions orals dels alumnes i per plantejar jocs o activitats de suport a l’aula. Fins a arribar a l’actualitat, en què els alumnes de cicle mitjà i superior hi veuen dibuixos en anglès, hi consulten els deures i els fan mitjançant els comentaris dels diferents articles del bloc (la setmana passada vam arribar als 1.000 articles publicats). Cal destacar la participació i el seguiment de tota la comunitat educativa a través dels més de 5.300 comentaris rebuts en aquests dos darrers anys i la designació de l’espai com a 35è bloc d’ensenyament/aprenentatge de llengües del món segons el portal Lexiophiles.

Enllaç al bloc d’anglès

Nens classe anglès

Projectes i programes

En el curs 2008-09 vam fer la nostra primera incursió als projectes europeus E-twinning amb un agermanament sobre biografies de personatges famosos de Catalunya. L’experiència va resultar tan positiva que vam repetir l’any següent amb una escola de Kielce (Polònia) amb descripcions dels alumnes, el sistema educatiu, els plats típics, la història, la climatologia, els transports i els monuments dels països respectius.

Després de participar en la llicència d’estudis «L’organització del centre educatiu versus l’ensenyament de llengües estrangeres», ens vam plantejar la possibilitat de participar en el Programa d’Immersió en llengua anglesa 2010 i vam elaborar un projecte basat en la preservació del medi natural i l’acció de l’home.

Una experiència positiva

A finals d’agost ens van confirmar que havíem estat seleccionats per participar en el programa i els alumnes i les famílies van rebre la notícia amb molt d’entusiasme. Vam fer unes sessions prèvies preparant el vocabulari que els alumnes podien necessitar per comunicar-se en anglès i vam repassar les idees prèvies i els enregistraments d’altres cursos sobre el tema de cadascun dels cinc dies d’estada al Guijo de Ávila, a Salamanca (l’aigua, la terra, les plantes, els animals i l’impacte humà sobre l’entorn).

En arribar al Guijo de Ávila, els/les monitors/es ens van presentar els alumnes de l’escola San Marcos d’A Coruña i tots plegats van fer una prova inicial per determinar el seu nivell d’anglès i definir el grup de treball al llarg de la setmana d’immersió lingüística.

Anglès a l'aula

Cada dia les activitats giraven entorn d’un tema i les sessions tenien una duració d’hora i mitja o dues hores (projecció de pel·lícules en anglès, exposicions orals, elaboració de pòsters, gimcanes, jocs de nit, activitats esportives…). Els alumnes comentaven que les activitats eren molt dinàmiques i motivadores i que n’estaven aprenent d’allò més.

A les 18.30 es duien a terme les sessions planificades pel nostre centre, que tenien com a resultat una producció oral sobre el tema del dia (anuncis sobre l’estalvi d’aigua, consells per lluitar contra el canvi climàtic, descripció de la flora, concurs sobre la fauna del Guijo de Ávila i debat sobre l’impacte humà en el medi natural).

Fins i tot, va sorgir la idea de fer un seguiment de les colònies al bloc d’anglès de l’Splai, on els alumnes i familiars s’enviaven missatges i expressaven les seves opinions sobre les vivències d’aquests dies.

L’atmosfera de treball va ser molt bona i també la convivència entre les dues escoles, inclús estem intentant concertar una trobada a Barcelona al mes de juny. Considerem que el Programa d’Immersió ha estat una iniciativa molt encertada que ha fet créixer els alumnes com a persones i els ha augmentat la motivació envers la llengua anglesa i la seva participació oral a l’aula.

Oscar del Estal
Escola Splai