Teixint vincles amb les famílies: acollida i acompanyament a l’Escola La Pau

La cura de les famílies és un dels pilars del projecte educatiu de l’Escola La Pau, que les vol acollir i acompanyar a través de dues iniciatives: Hola Famílies, adreçada a les famílies nouvingudes, i l’Espai Familiar, per a infants de 3 a 7 anys de l’escola i les seves famílies.

Amb el projecte Hola Famílies, l’Escola La Pau vol acollir i acompanyar les famílies que acaben d’arribar a la ciutat de Barcelona o que s’integren per primera vegada en el sistema educatiu català a través de diverses sessions i activitats. Darrere el projecte hi ha les tres professionals de l’equip social de l’escola: la tècnica d’integració social, l’educadora social i la referent del Servei de Suport i Atenció Emocional (SSAE).

Els objectius d’aquesta iniciativa són ajudar les famílies nouvingudes que acaben d’arribar a situar-se i conèixer el barri, la ciutat i els seus recursos i serveis, a més d’introduir-les en les tradicions i costums autòctons (a través de diverses activitats, com ara sortides conjuntes). A més, els ofereix un grup d’acompanyament emocional que treballa el dol migratori.

El projecte també està obert a les famílies nouvingudes que, tot i que fa més d’un curs que són a l’escola, necessiten qualsevol dels seus serveis o activitats. Es va iniciar a principis del curs 2022-2023, amb una sessió al juliol per conèixer les famílies nouvingudes a fons a través de diferents dinàmiques i saber quines eren les seves inquietuds i demandes en relació amb l’escola i allò que necessitaven o que trobaven a faltar com a família. Arran de la bona acollida que va tenir es va decidir que es faria trimestral.

 

L’Espai Familiar està adreçat als infants de 3 a 7 anys (d’I3 a 2n) i a les seves famílies. L’activitat els ofereix vuit places a principi de curs i els demana un compromís de participació durant el curs escolar. Les sessions tenen lloc un dia a la setmana, fora de l’horari escolar, durant una hora i quinze minuts, i els infants han d’assistir-hi acompanyats d’un familiar i d’algun germà o germana més petit o més gran, si és el cas.

L’espai està acompanyat per dues professionals, una integradora social i una educadora social que, a través de diverses activitats, es proposen de reforçar el vincle entre els infants i les seves famílies, facilitar un moment de joc i lleure que possibiliti connectar infants i adults i treballar habilitats familiars i de criança.

El projecte es va iniciar fa tres cursos i des d’aleshores hi han participat un total de 28 famílies, 43 infants i 37 adults. La valoració que en fan, tant les famílies com les professionals implicades, és molt positiva.