Febrer’11

Enfrontem un nou any, ple de reptes. Poques activitats requereixen tant esforç i dedicació com l’educació en un món que canvia, a tots nivells, a gran velocitat, amb uns nens i nenes, o uns joves, que dia a dia també van canviant, madurant, renovant-se, plantejant nous interrogants, noves expectatives i nous projectes. Realment educar és una gran responsabilitat i sovint, potser, no suficientment valorada.

En aquesta edició de Fer Escola a Barcelona apareixen dos articles que complementen aquesta reflexió. El primer és el publicat en la secció «En profunditat»: un extens resum d’una taula rodona amb directors i directores de cinc centres educatius de la ciutat on queda ben palès aquest esforç i dedicació dels docents de què abans parlàvem.

El segon d’aquests articles és el que apareix en la secció «L’altaveu» signat per Manel Cervera: un entranyable exercici d’anàlisi i reflexió de la tasca de l’educador escrita per un dels grans precursors de l’educació ambiental a casa nostra.

Tots dos articles, d’una manera o altra, es complementen: la visió del món educatiu, des de dins i des de fora, d’uns que hi estan treballant i l’altre que ho ha fet durant molts anys. I la lectura dels dos articles deixa un mateix regust: confiança i reconeixement per a totes aquelles persones que, malgrat la molta feina, amb amor i seny ―com diu Manel Cervera― es dediquen amb extrema professionalitat a la gran responsabilitat que comporta treballar en el camp de l’educació.