Llibre Diversitat cultural i exclusió escolar

Dinàmiques educatives, relacions interpersonals i actituds del professorat.

llibre diversistat cultura i exclusió socialLlibre Diversitat cultural i exclusió escolar. Dinàmiques educatives, relacions interpersonals i actituds del professorat. És el darrer llibre de la col·lecció Conciutadania Intercultural de la Fundació Jaume Bofill. Aquest llibre ens ajuda a comprendre com es generen l’exclusió i el fracàs escolar dels fills i filles de famílies immigrades. I ho fa a partir dels resultats d’investigacions etnogràfiques, de l’anàlisi de pràctiques escolars, i de la constatació de la gran influència que tenen les idees, les conductes i les accions del professorat en les condicions escolars que contribueixen a l’èxit educatiu de tot l’alumnat.

Més sobre el llibre
Més sobre la col·lecció