Programa Art i absència

El treball de les emocions enfront de la mort, les pèrdues i els canvis

ART I ABSÈNCIA és un programa educatiu que neix vinculat a AVES, associació sense ànim de lucre que té com a finalitat oferir acompanyament psicològic, emocional i espiritual en processos de malaltia i de dol.

Art i absència proporciona recursos pedagògics a la comunitat educativa i societat en general, per tal de possibilitar una educació integral que inclogui el desenvolupament de les competències emocionals. Una educació per la vida que integri les situacions de canvi, creixement, crisi, pèrdua i dol, pròpies dels cicles i processos vitals.

Des d’Art i absència es considera important dotar d’espais d’expressió, reflexió i diàleg per treballar aquests aspectes esmentats. Així, es planteja l’art com a motor per reconèixer, identificar i expressar les emocions que ens són pròpies en processos normals i quotidians: quan es canvia de residència, quan hi ha una separació, un canvi vital important, la mort d’una persona propera.

Activitats educatives
Taller- conte DE MUDA EN MUDA.
Educació infantil. Parvulari (3-6 anys)
Educació primària. Cicle inicial (6-8 anys)
Educació primària. Cicle mitjà (8-10 anys)
Educació primària. Cicle superior (10-12 anys)

Taller-exposició ELS CICLES A TRAVÉS DE L’ART.
Educació primària. Cicle superior (10-12 anys)
Educació secundària obligatòria. 1r cicle (12-14 anys)
Educació secundària obligatòria. 2n cicle (14-16 anys)
Educació secundària postobligatòria (16-18 anys)
Cicles formatius
Universitat

Activitats formatives
– Formació per al professorat:
El dol i les pèrdues en el context educatiu. Informació i recursos.
La gestió de les emocions en processos de pèrdua i dol.

Formació d’aprofundiment en gestió emocional per a estudiants de famílies professionals vinculades a l’acompanyament al dol: serveis socioculturals i a la comunitat, sanitat, …
Formació específica a mida en relació al procés de dol i acompanyament per a la comunitat escolar, AMPES.

Per a més informació sobre cursos i preus podeu contactar amb Neus Ballesteros Ventura, directora d’ Art i absència – projecte educatiu (AVES)
Tel. 93 127 28 08
artiabsencia@avesgams.org
Associació AVES

(El projecte de l’Associació AVES compta amb el suport de Serveis Funeraris Integrals, empresa compromesa amb la comunitat a la qual ofereix els seus serveis, i l’Obra Social La Caixa).