Una bona pràctica 2.0 de l’escola Splai per fascicles

L’escola Splai de Barcelona ha estat sel·leccionada com a exemple de “Bona pràctica educativa 2.0” i el MEC està publicant el seu projecte per fascicles.

Us facilitem els enllaços de les tres primeres entregues:

L’anglès a l’Escola Splai, actividades de expresión oral.

Inglés, actividades para consolidar aprendizajes.

“English homework” en el blog, la importancia del contacto con las familias.

Consell de redacció