El CEE Gavina crea una web més activa

El dia que ens vam plantejar crear una web de l’escola vam veure que seria tot un repte per a nosaltres. Teníem moltes pors i inseguretats, però ens hi vam llançar de seguida. Ens agraden els reptes!
La primera vegada que vam elaborar la web va ser molt complicat, ja que no estàvem familiaritzats amb el llenguatge HTML. Va ser el Centre de Recursos Pedagògics (CRP) qui ens va assessorar per poder-nos iniciar en aquest món.

Per a la creació d’aquesta web eren indispensables una sèrie de coneixements que nosaltres no teníem, tot i l’assessorament del CRP. Aleshores vam decidir crear paral·lelament un bloc, en el qual bàsicament apareixia el dia a dia a l’escola. Era força visual i tothom hi podia accedir fàcilment. Tot i aquesta agilitat per consultar el bloc, ens vam adonar que hi faltava informació bàsica que ens podia ajudar a fer conèixer la nostra tasca educativa.

En aquell moment l’escola amb el suport de l’ AMPA ens van oferir formació per crear webs a partir d’una plantilla de Google Sites a Torre Jussana. Ens hi vam apuntar dues persones del claustre, i tot i la dificultat hem aconseguit tenir una web més activa, en què els alumnes accedeixen sense problemes i on queda reflectida amb claredat la tasca educativa que es duu a terme a l’escola Gavina.

Centre d’educació especial Gavina