Repetir curs ajuda que un alumne aprengui allò que no ha après l’any anterior?

Per segon any consecutiu, els exàmens de setembre han donat als alumnes catalans una segona oportunitat per passar de curs i evitar la repetició. La primera setmana de setembre més de 100.000 estudiants d’ESO i de primer curs de batxillerat han estat convocats a les proves extraordinàries d’avaluació del curs 2012-2013. L’any passat, en el primer any d’implantació d’aquest examen, el nombre d’alumnes que van passar de curs sense cap matèria pendent va augmentar un 10 % respecte de l’any anterior.

Segons un estudi que va fer públic l’organització per a l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE) a partir dels resultats de l’informe PISA fa un parell d’anys, repetir curs resulta car i no serveix pràcticament de res per a l’alumne. Segons aquestes dades, a l’Estat Espanyol el 35’3 % de l’alumnat que havia acabat l’ESO havia repetit algun curs, mentre la mitjana de la resta dels països de OCDE es situava en el 13%. A Catalunya, les dades del Departament d’Ensenyament indiquen que al 2009-2010 la taxa mitjana de repetició de tots els cursos de l’ESO es situava al voltant del 9,4%.

Creieu que és una mesura eficaç per combatre el fracàs escolar? La repetició ajuda que un alumne aprengui? És beneficiós per al seu aprenentatge o cal un enfocament alternatiu sobre com s’han de tractar les seves dificultats d’aprenentatge?

El país dels repetidors
El Periódico de Catalunya 3/09/2013

Més de 100.000 alumnes fan front als exàmens del setembre
La Vanguardia 3/09/2013

Cuando los alumnos repiten un curso o son transferidos a otros centros: ¿Qué repercusiones tiene esto en los sistemas educativos?

OCDE: PISA IN FOCUS, juliol de 2011

Es repeteix el curs poc i malament
El Periódico de Catalunya 22/05/2013

Indicadors de resultats
Departament d’Educació Abril de 2010