Com som els catalans?

La Fundació Jaume Bofill posa a disposició dels centres educatius uns materials didàctics adreçats a l’ESO per treballar com és la societat catalana d’avui, fent èmfasi en les seves desigualtats socials.

Els materials estan pensats per fomentar el debat a les aules sobre la societat catalana actual i proporcionar eines per reflexionar sobre les desigualtats socials i les condicions de vida a Catalunya. I, alhora, introduir els mètodes d’investigació de les ciències socials com a eina per analitzar la realitat social des de la secundària i divulgar el coneixement científic.

Es tracta de 10 guies didàctiques composades d’un quadern pel docent i un quadern per l’alumne amb propostes pràctiques per treballar diferents temes d’interès social.

El punt de partida dels materials són uns vídeos de 3 minuts de durada en els que s’examinen les dades estadístiques sobre una temàtica concreta i es contraposen amb les opinions de la gent del carrer. Tots els temes estan directament relacionats amb la comprensió de la nostra societat: les classes socials, el paper de l’educació, la pobresa, el món del treball, el treball domèstic i familiar, l’habitatge, la joventut i l’emancipació, la formació de parelles, els models de convivència o els usos lingüístics.

El plantejament dels materials és molt flexible i es pot adaptar a les diferents realitats i necessitats de cada centre. Aquesta flexibilitat també es tradueix en la durada de les activitats, que poden ocupar una hora de classe o poden servir de base per anar treballant diferents temàtiques durant tot l’any.

Les activitats es complementen amb una sèrie de propostes “per anar més enllà”, que permeten aprofundir en les temàtiques treballades. En total, les guies didàctiques inclouen prop de 100 activitats per desenvolupar a l’aula.

L’accés als materials és online i totalment gratuït i es poden descarregar a l’enllaç http://www.obdesigualtats.cat.