Un nou projecte de crèdit de síntesi: Ens apropem a la realitat

Des del curs 2009-2010, el professorat del CFGS d’Òptica d’Ullera de l’Institut Joan Brossa ha incorporat nous reptes per als alumnes que cursen el crèdit de síntesi a segon curs, amb l’objectiu d’apropar-los cada vegada més a la realitat del sector òptic i a la realitat actual, però amb un vessant més social.

Per aquest motiu, ens vam posar en contacte amb els Serveis Socials d’Horta-Guinardó i vam establir un conveni perquè ens derivessin usuaris amb risc d’exclusió social. L’objectiu del nostre projecte és proporcionar a aquests usuaris reals l’assessorament del producte òptic més adequat a la seva disfunció visual, el muntatge de les ulleres i la seva adaptació posterior. Això ens permet treballar conjuntament totes les matèries curriculars del cicle durant el treball del crèdit de síntesi.

Tot això ha estat possible gràcies a la col•laboració de diferents agents socials, des d’empreses del sector òptic fins a organitzacions no governamentals.

optics_pel_mon

A partir del curs passat, es va afegir la figura de l’ONG Òptics x mÓn, la qual coordina, a través dels seus òptics optometristes voluntaris, una brigada de dos dies durant els quals es fan les revisions visuals als usuaris derivats pels Serveis Socials d’Horta Guinardó. Aquesta activitat es va dur a terme a la seu dels Serveis Socials d’Horta-Guinardó, de manera que era més fàcil la coordinació amb els usuaris.

D’altra banda, s’han establert convenis amb dues empreses del sector òptic, el Grupo PRATS, que proporciona les lents oftàlmiques, i l’empresa Visual Global, que facilita les muntures.

La tasca que duen a terme els nostres alumnes és contactar amb tots els agents que participen en el projecte i coordinar la seva actuació. Finalment, quan ja s’han lliurat les ulleres a l’usuari, fan un dossier d’aquesta activitat, que han de defensar i que després s’avalua.

Aquesta experiència ha estat reconeguda com a Bona Pràctica pel Departament d’Ensenyament, i va ser un dels projectes seleccionats a la 5a Convocatòria d’Ajuts per a la realització de projectes d’aprenentatge servei de la Fundació Jaume Bofill. En aquests moments, ja estem considerats com a Projecte d’Innovació de la formació professional. Per aquest motiu, el divendres 29 de novembre de 2013 estem convidats a presentar el nostre projecte a «Experiències d’èxit per als nous reptes a l’FP», que organitzen el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Consorci d’Educació de Barcelona i la Fundació BCN Formació Professional.

Convidem i animem els centres, els professors, els alumnes i els agents socials que treballin perquè la formació en general, però sobretot a l’FP, s’apropi a la realitat, i no sols a la del món laboral. Com a centres educatius, tenim el deure de potenciar que els nostres alumnes arribin a ser ciutadans crítics i actius en la societat. Hauríem de ser, doncs, la via de sensibilització davant altres realitats socials, tant al nostre entorn més proper com al més llunyà. Es tracta, per tant, que puguin assolir les seves competències professionals i integrar-les amb unes competències bàsiques com a ciutadans i ciutadanes d’un món cada cop més global i per això mateix cada cop més complex.

Carmen Uroz Bernabé. Cap del Departament d’Òptica.
Institut Joan Brossa