El programa MUS-E a l’Escola Mediterrània

El programa MUS-E va néixer de la iniciativa del violinista Yehudi Menuhin (1916-1999) en col•laboració amb Werner Schmitt, director de l’Escola del Conservatori de Berna, partint de la idea de Zoltán Kodály (1882-1967) segons la qual la música havia de formar part de l’educació quotidiana i tothom hi havia de tenir accés. Menuhin va ampliar el concepte dins del marc de la realitat multicultural, i hi va incorporar totes les disciplines artístiques. El MUS-E es va començar a desenvolupar a Suïssa el 1994. Actualment s’implementa en 443 escoles de 15 països d’Europa.

La finalitat del programa MUS-E és fomentar les arts, especialment la música, el teatre, la dansa i les arts plàstiques, dins l’àmbit escolar com a eina que facilita la integració social, educativa i cultural dels alumnes. Al mateix temps, afavoreix el diàleg i la tolerància per superar la violència i el racisme entre les diferents cultures, i desenvolupa la creativitat i la imaginació en la pràctica de les diferents disciplines artístiques com a part fonamental de l’educació.

Les sessions de MUS-E es duen a terme a través de tallers de teatre, dansa, música i arts plàstiques impartits per artistes en actiu d’una elevada formació artística i amb experiència pedagògica. S’intenta que els alumnes reforcin la seva autoestima, canalitzin la seva creativitat i millorin la seva adaptació a l’entorn social d’una forma activa.

Les sessions s’imparteixen en horari lectiu, amb la presència del mestre tutor, i tenen com a finalitat implicar tot el grup classe per tal que esdevingui una eina important en la tasca d’aconseguir el coneixement dels alumnes i la cohesió social.

inauguracio_esc_mediterrania_web1
Imatge de l'espectacle de dansa protagonitzat per l'alumnat de cinquè i de sisè de l’escola que l’artista Llum Baraldés va preparar, dins del projecte MUS-E, per a la inauguració oficial del centre.

El projecte educatiu de l’Escola Mediterrània sempre ha manifestat una sensibilitat especial per les arts com a eina d’integració social. Va començar a implementar el programa MUS-E el curs 2007-2008.

Tot i que en els darrers cursos es va impartir només a cicle superior amb la disciplina artística de dansa, aquest any també s’ha afegit al programa el cicle mitjà amb la disciplina de teatre.

L’objectiu és millorar la cohesió de grup, el respecte i les relacions, i l’autoestima i el coneixement personal i millorar l’èxit escolar.

Durant les sessions de MUS-E, el tutor observa el comportament dels alumnes en un àmbit que no és l’habitual a l’aula, cosa que, a més de constituir una eina bàsica per al treball de tutoria, després repercuteix positivament en el rendiment acadèmic.

Els alumnes a través de la dansa desenvolupen habilitats bàsiques amb el moviment, valoren diferents possibilitats expressives del seu propi cos, es desinhibeixen, exploren la comunicació no verbal, prenen consciència de la dansa com a disciplina artística i desenvolupen la creativitat a través del moviment.

Aquestes experiències i aquests aprenentatges des de qualsevol disciplina artística aporten als alumnes un bagatge cultural i vivencial que amplia el seu camp d’experiències i coneixements necessaris per entendre el món i per formar-ne part d’una manera activa i millorar-lo.

Choni Fumaral, directora de l’Escola Mediterrània