Xarxa d’Escoles Històriques de Barcelona

Us volem presentar la Xarxa d’Escoles Històriques de Barcelona (XEHB). Va néixer el curs 2011-2012 a partir de la constitució d’un grup de treball integrat per docents de diferents escoles i instituts de la ciutat de Barcelona, coordinats i assessorats pel Camp d’Aprenentatge de la Noguera i el Camp d’Aprenentatge de Barcelona.

menendez_1932_2
Imatge del 1932 de l'Institut Menéndez y Pelayo.

Els centres educatius participants tenen en comú haver estat creats abans de l’any 1939 i haver dut a terme projectes, a diferents nivells i en diferents formes, fonamentats en l’aprofitament didàctic del seu patrimoni escolar. Des del present curs 2013-2014, també té el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona, la qual coordina les diferents línies d’acció i estructura les sessions de formació del professorat dels centres participants.

S’han acordat diferents línies de treball: d’una banda, impulsar la documentació, conservació i difusió del patrimoni escolar de la ciutat i, de l’altra, dissenyar i desenvolupar projectes educatius relacionats amb l’explotació didàctica d’aquest patrimoni. Per aquesta raó, s’han anat posant en marxa diferents experiències als centres participants, i alguns d’aquests ja han iniciat projectes de museïtzació i difusió del seu patrimoni escolar. La Xarxa té també com a objectiu a mitjà i llarg termini la catalogació i documentació sistemàtica del patrimoni, la incorporació del nombre més gran possible de centres educatius de Barcelona de característiques anàlogues als actuals, i l’accessibilitat pública del patrimoni escolar dels centres integrants mitjançant programes coordinats de difusió i museïtzació.

Podeu trobar informació dels centres que actualment formen part de la XEHB, així com notícies, fonts, recursos i propostes didàctiques a la seva pàgina web.

Per acabar, volem remarcar la presentació que hem tingut el privilegi de rebre per part de Cèlia Canyelles i que podeu trobar a l’apartat del web Qui som.

Xintu Ferrer

Camp d’Aprenentatge de Barcelona