Creus convenient que els directors puguin escollir una part de la plantilla del seu centre?

La Conselleria d’Ensenyament ha aprovat fa pocs dies un decret que permet als directors d’escoles i instituts triar mestres i professors. Fins ara, entraven per ordre de llista i antiguitat.

Els directors podran escollir un 50 % de la plantilla interina, també substituts, i fins a un 100 % en centres més complexos. S’entén que, a partir d’ara, el model de selecció serà mixt: l’un basat en l’antiguitat i la promoció ordinària, i l’altre, en la idoneïtat per al lloc.

El decret ja té seguidors i detractors que han parlat de punts forts i punts febles. D’una banda, el Govern parla de modernitzar la provisió de llocs, i de l’altra, els contraris al decret parlen de concentració de poder en els directors i d’arbitrarietat.

Un dels reptes principals del decret és cobrir les places dels mestres jubilats amb mestres amb coneixements d’anglès, per garantir que una part del currículum del centre sigui impartit en aquest idioma, segons paraules de la consellera Irene Rigau. És el mateix que es persegueix en l’àmbit de les TIC o del tractament a la diversitat.

T’oferim un recull de notícies publicades aquests últims dies en diferents mitjans:

El Diari de l’Educació
25.03.2014 Rigau aprova el decret de plantilles que sacseja la contractació dels mestres

25-03-2014 Nota de premsa publicada pel Departament d’Ensenyament
El Govern aprova el decret que perfila els llocs de treball docents per millorar la qualitat del sistema educatiu i afavorir l’èxit escolar

25/03/2014 La Razón
El Gobierno catalán aprueba que directores de centro puedan escoger el 50 % de sus profesores

25.03.2014 TV3
Les escoles triaran els professors per cobrir les vacants a partir del setembre

26/03/2014 ABC
Los directores podrán escoger a la mitad de sus maestros

26/03/2014 Ara
Els directors d’escola tindran més poder per triar els mestres

26/03/2014 El Periódico
Els directors agafen el control de les escoles

26/03/2014 El Punt Avui
Els directors podran triar els mestres de les places vacants

28/03/2014 ACN
Rigau recorda que el decret de plantilles es va aprovar de forma “consensuada” i subratlla que s’aplicarà “acuradament”

28/04/2014 Vilaweb
Ensenyament defensa la legalitat del decret de plantilles davant la petició de 9.000 professors de derogar-lo