Coneixes aquest banc de recursos sobre la lectura?

La lectura: font de plaer i de coneixement. Treu-ne profit!

La iniciativa de crear el BDR va sorgir de la necessitat d’oferir un suport efectiu i permanent al professorat dels centres educatius que impulsen el pla lector de centre i la biblioteca escolar com a espai per a l’aprenentatge i la investigació.

El Banc de Recursos (BDR) es pot definir com un portal que conté una selecció de recursos, revisats i actualitzats, sobre la lectura en tot el seu abast. Ofereix informacions sobre activitats, cursos de formació, propostes didàctiques, materials sobre competència lectora i informacional, seleccions bibliogràfiques i guies, articles, revistes, documentació i estudis, associacions i entitats dedicades al foment lector, llibreries especialitzades, etc.

Aquest corpus d’informació organitzada vol ser un ampli repositori al qual el professorat pugui recórrer per trobar recursos que li facilitin el treball de la lectura des de les diverses àrees i des de diferents angles: la comprensió lectora, la competència informacional i el gust per llegir.

La col·laboració entre diferents CRP permet donar una resposta específica a les necessitats dels centres educatius de cada zona. El fet de compartir criteris, esforços, coneixements i materials rendibilitza el treball de cada servei i l’amplifica, i això dóna com a resultat un espai web estructurat.
L’objectiu principal de tota aquesta tasca del BDR és facilitar la cerca, gestió i difusió d’informació destinada a impulsar el coneixement, l’actualització i la dinamització de la lectura i afavorir l’ús pedagògic de la biblioteca escolar.

El BDR «La lectura: font de plaer i coneixement» és el fruit d’una tasca de col·laboració entre diversos centres de recursos pedagògics (CRP) del Departament d’Ensenyament, constituïts en grup de treball des de fa deu anys, amb la participació de dos CRP de Barcelona.

Enllaços:

El web del BDR.

Periòdicament també es publica un butlletí digital on es recullen les novetats més destacades que s’han incorporat al BDR en els últims mesos.

Mercè Abeyà (CRP Nou Barris)
Montserrat Gabarró (CRP Sant Andreu)