Els resultats de la PictoEscriptura a Ciutat Vella

Veieu el vídeo de Btv.

La PictoEscriptura és un mètode innovador, original dels Estats Units, que treballa la creativitat en el procés d’alfabetització dels infants a través de la il·lustració. Es tracta d’una eina molt inclusiva en aules amb molta diversitat.

Al 2013 es va decidir implantar la PictoEscriptura a 6 escoles de Ciutat Vella. Veieu breument els resultats.